Blogg

Ljudreducerande fönster

Nu har vi låtit sätta in ljudreducerande rutor (minus 38 dBa) i våra fönster. Visserligen hade den förre ägaren redan låtit sätta in ljudreducerande rutor som Vägverket finansierat 1999 men vissa av dem fanns inte kvar när vi köpte huset. Andra satt i gamla ruttna fönsterbågar. Han hade bytt fönster och inte informerat oss om att han undertecknat en överenskommelse med Vägverket där han förbinder sig att ”svara för underhåll och förnyelse av de utförda årgärderna och vid överlåtelse i avtal intaga

Läs mer

Egen kompostering…

I 15 år har miljövännen Anna Rosberg i Höörs kommun skött sina egna sopor utan problem. För 15 år sedan installerade hon en separationtoalett med tillhörande komposteringsanläggning. Hon blev därför befriad från kommunal sophämtning. Avfallet som inte har gått att kompostera sorterar hon och lämnar på återvinningscentralen. Nu vill Höörs kommun upphäva dispanden från kommunal sophämtning och ställa ett kärl för hämtning av den dryga halvlitern icke komposterbart avfall i månaden. Att själv köra sopor, oavsett mängd, till en återvinnigscentral

Läs mer

Odling och värmeteknik

Nu täcker fem lass tång från Kivik odlingsmarken. Kronärtskockorna har fått på sig sockor av boklöv. Sista salladshuvudet står tålmodigt kvar bland vintersalladen i växthuset. Rosmarinen söker skydd inomhus eftersom mängden av rönnbär tyder på en kall vinter…I morgon möter vi Inger från Tågarps trädgård för att tala om planteringen av redan utvalda frukt- och nötträd. Dessutom planerar vi färgglada blomsterhäckar runt odlingen som skall locka insekter till sig. Har beställt en energideklaration av boningshuset. Detta som stöd för våra

Läs mer

Välkommen

Nu öppnar vi denna blogg. Välkommen med inlägg! Tyck till om vår livsstil eller våra planer. Eller tyck till om permakultur, ekologisk självhushållning eller studentprojektet. Bemöt gärna våra kritiska inlägg om lokalsamhället. Vi ser fram emot att möta dig här. Mvh/Karin & Roland

Läs mer