Bill Mollisons ursprungliga definition av Permakultur:

Permakultur är en medvetet design liksom underhåll av produktiva ekosystem inom jordbruket med ekosystemets naturliga mångfald, stabilitet och motståndskraft. Permakulturen arbetar med och inte mot naturen och förutsätter regelbundna och genomtänkta observationer istället för ogenomtänkta handlingar utan kontinuitet. I Permakulturen betraktas system i alla dess funktioner istället för att bara utgå från någon form av vinstintresse och tillåter systemen att demonstrera sina egna evolutioner.

I mitten av 1970-talet utvecklade de båda australiensarna Dr. Bill Mollison och David Holmgren idéer om hur man kan utveckla jordbrukssystem för att de skall säkerställa näringsförsörjningen på ett bättre sätt än med traditionella och industriella odlingsmetoder. De studerade det industriella jordbruket med sina monokulturer, användningen av pesticider och bekämpningsmedel med sina föroreningar av jord och vatten, hur naturens mångfald reduceras och hur ton av fruktbar jord årligen eroderas bort. Mollison och Holmgren gav sitt nytänkande namnet Permakultur vilket uppstod ur en sammankoppling av begreppen permanent agrikultur (hållbart jordbruk). Mollison och Holmberg definierade Permakultur först som planering, utveckling och brukande av integrerade och självutvecklande system av perenna och självförökande ettåriga plantor och djurarter i samklang med miljön och användarnas behov. Senare utvecklades Permakultur från att ursprungligen ha varit ett jordbrukskoncept till ett holistisk och integrativt nytänkande om hur man gestaltar sociala miljöer i samklang med naturen. Det spred sig snabbt över världen. Vidare utvecklades den naturnära designmetoden permakulturdesign liksom ett koncept för kvalitetssäkring. Användningen av permakulturpriciperna för att gestalta hållbara livsmiljöer ledde i sin tur till formuleringen av etiska grundvärderingar som både täcker ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter:

  • Hantera jorden med respekt och aktning (Earthcare)
  • Bemöta människor med respekt och aktning (Peoplecare)
  • Självbegränsning av konsumtion och odling med fördelning av överskott (Limits to consumption and growth, redistribution of surpluses)

Permakulturen känner sig etiskt förpliktad att ge nästkommande generationer det störst möjliga gestalningsutrymmet. Jord, vatten och alla andra livsupprättande resurser skall brukas och bevaras för framtida bruk. Permakulturens ledmotiv:

  • Mångfald istället för enfald
  • Hållbar optimering istället för kortsiktig maximering
  • Kooperation istället för konkurrans

 

DSC03202

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree