Social ekonomi på Ecotopia

Vi har inte höjt våra priser under alla år vilket nog alla våra kunder uppskattar. Skall kunskap vars syfte är att medskapa en hållbar framtid kosta mer idag? Kunskap som säkrar våra grundbehov och återkopplar oss med naturen som att odla den egna ekologiska maten, bygga sitt hållbara hus, använda trädgårdens örter som medicin etc. Eller kunskap som höjer vår medvetenhet, förändrar vårt synsätt och ändrar vår livsstil.

 

Nu befinner vi oss i förändringens tid samtidigt som vi tar ett stort evolutionärt steg. Skall vi då inte i stället stödja varandra i en övergångsperiod med tillhörande kaos då även klyfterna mellan rik och fattig ökar? Tillsammans skall vi ju skapa och bygga det nya hållbara samhället.  Så att dela med sig och göra allmännytta bör väl stå i fokus.

 

Som social entreprenör och hemvändare är jag en udda fågel i detta samhälle. Hela mitt liv har jag delat med mig av min kompetens till samhällets nytta. Nu är jag pensionär och arbetar dagligen ideellt. Ecotopia  är mitt personliga bidrag till den genomgripande samhällsförändring vi är delaktiga i. Ställer gården till förfogande för kompetenta kursledare som förmedlar sina kompetenser och bidrar till en hållbar framtid.  Det känns riktigt bra inombordsJ

 

Sverige har idag sämst ekonomi i den Europeiska unionen och är det enda landet med minustillväxt. Dessutom är klyftan mellan rik och fattig näst störst i vårt land. Skall vi då fortfarande satsa på tillväxt och öka intäkter? Räcker det inte med krypto- och börskrasch, inflations- och knapphetskris.

 

Nu bör vi väl alla bidra till varandras och det allmännas bästa i stället.  Samtidigt som vi blir medvetna om att den ”gamla goda tiden” inte var god gentemot varken moder jord, människan eller djuren.  Det är hög tid att omvärdera alla värderingar!

 

Är övertygad om att, om vi alla bidrar och stödjer varandra, var och en på sitt sätt, kommer vi att få uppleva en blomstrande framtid som dess medskapare till morgondagens hållbara samhälle.  Själv kan jag bara bistå med en droppe i havet, jag vet. Men våra gemensamma små droppar bildar en stor å av allmännytta.

 

Jag ser verkligen fram emot vår nya resa in i en ny mänsklig värld med rättvis resursfördelning 🙂