13 mars, 2023 in Blogg

Eldsjälar och brobyggare med framtidstro!

Post placeholder image

På bilden ser du några av de samhällsentreprenörer i samverkan som är aktiva på Ecotopia.

Vi brobyggare har inlett en process för att stärka vårt gemensamma fokus och engagemang.

Genom var och ens kompetenser och styrkor med dagens skifte som ledstjärna sammanfogas kunskapscentrets olika ämnen och bildar en helhet.

Alla är vi angelägna om att visa vägen in i den nya tiden.

Vi är eldsjälarna med framtidstro som lever det vi lär.

För oss är det viktigt att göra samhällsnytta och bidra till det allmänna bästa!

Välkommen och möt oss på Ecotopia!
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree