En fyraåriga research- och kartläggningsfas (2006-2010) som sträcker sig över alla fyra årstider inleddes med gårdens historia. Vi observerade och ställde frågor, tog och lämnade in prover, gav landskapsarkitekten uppdrag och hämtade in handlingar från olika myndigheter:

 • Besiktning av bostad (OBM, Ystad)
 • Hämtade in kartmaterial
 • Bjöd in två tidigare ägare till gården
 • Intervju och research av fotomaterial
 • Klosterbesök och samtal med grannar
 • Brunns- och borrprotokoll (Sveriges Geologiska Undersökning, brunnsarkivet)
 • Vattenanalys enskild vattentäkt (ALcontrol Laboratories)
 • Vegetation och topografi (Landskapsarkitekt Mellanrum, Vitaby)
 • Läkeväxter, ätbara växter, vilda grönsaker
 • Insekter, fåglar, vilda djur etc.
 • Rumsanalys av landskapet (Landskapsarkitekt Mellanrum, Vitaby)
 • Dikeskarta och vattenådror
 • Jordarts- och berggrundskartor (Sveriges Geologiska Undersökning)
 • Provgrävning grundvattensnivå och jordarter
 • Jordprover (Eurofins, Kristianstad)
 • Bullermätning (Vägverket)
 • Möte med skogsförvaltaren (Susab)
 • Vindar
 • Solstånd, solfällor, skuggor
 • Vattenflöden, jordens upptagningsförmåga, regnvattenuppsamling etc.
 • Miljöhot
 • Naturligt byggmaterial att tillgå
 • Provodling
 • Klimatdata (smhi)
 • Radonundersökning (Radonanalys GJAB)
 • Befintligt avlopp (Tomelilla kommun)
 • Befintlig jordvärmeanläggning (Tomelilla kommun)
 • Energiförbrukning

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree