Guidad visning

Hållbara lösningar i naturlig miljö

Välkommen på guidad visning av Ecotopia 2022!

Söndagar: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7 och 7/8 kl 14 – ca. 16:30

Visningen börjar med en introduktion  vid utställningen ”Naturresurser på Ecotopia” på Ecotopias mötesplats. Utställningen är indelad i sju områden: Vild mat och dryck, odlad mat och dryck, nyttodjur, nyttoväxter, energi, vatten och ekobygge. Därefter presenteras hållbara lösningar i naturlig miljö. Den guidade visningen handlar om och vill inspirera till ekologiskt och energisnålt byggande, halmbalshusbygge, byggnadsvård, kretsloppsavlopp, solel, solvärme i kombinerat värmesystem, självhushållning, vilda ätbara växter, lagring i jordkällare etc. sett ur ett helhetsperspektiv. Då vi har byggt ett halmbalshus avslutas rundvandringen i detta självbygge.

Visningen tar ca 2,5 timmar. Avgift 125 sek per person. Ingen föranmälan krävs förutom för mindre grupper.  Större grupper hänvisas vänligen till studiebesök

Visningen kan kombineras med veganska och rawfood smakupplevelser i Nyttoväxtens Ekocafé.