7 februari, 2024 in Blogg

Näringsliv med hjärta

Varje måndag kväll är det dags för den nya tidens kända pionjärer – företagare och ekonomer som presentera modeller och verksamheter. Temat är att leda näringsliv med hjärtat.  En värdegrundsförändring från Economical man  – en människa utan hjärta (robotekonomi) som medvetet skapar rädsla till att ställa etiken över ekonomin med hjärtat som kompass.

Kvällarna handlar om europeiska näringslivsmodeller i Tyskland, Schweiz och Österrike som skriver människans värdighet, social rättvisa, ekologisk hållbarhet, livskvalitet i en gemensam vision, transparens och demokratiskt medbeslutande med stora bokstäver.  En allmännyttig ekonomi ”hushållning” som bygger på förtroende. En etiskt ansvarsfull ekonomi med socialvetenskap i botten där välmående för alla involverade människor liksom för miljön är central.

Den intensiva relationen till kunder och medarbetare utgör grundbulten för företagskulturen som ses som den störta framgångsfaktorn. Liksom att medarbetarna förverkligar sin mänskliga potential med för dem meningsfulla arbetsuppgifter. En näringslivsmodell som växer organiskt nerifrån och upp med naturen som förebild liksom en rhizom varifrån rötter bildas. Verksamheten utgör en levande organism som ständigt söker relevanta lösningar för en hållbar framtid. Detta präglat av ett starkt ansvarstagande och självstyre bland medarbetarna. Här talas det även om en matriarkal ”kvinnlig” form för näringsliv och ekonomi och om dagens ”nya män”.

Föreläsarna presenterar modeller och lösningar för en transformation av näringslivet och dess ekonomiska system bortom egot.

Det berör mig djupt att höra universitetslektorer och storföretagare tala i dessa termer och nämna ordet kärlek och tala om det närande livet, långt bortom värdesystemet kapitalism med tillväxt. Raka motsatsen till dagens tillväxtparadigm.

Detta webbinarium inger verkligen hopp! så uttryckte sig majoriteten av deltagarna.  Fortsättning följer – det tackar jag innerligt för 😊
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree