Eko-inkubatorn är ett ekosocialt projekt som inleds under 2019

Ecotopias strävan är att bidra med perspektiv, möjligheter och verktyg för en positiv social och ekologisk utveckling i samhället. Vår värdegrund bygger på en humanistisk människosyn, respekt och aktning gentemot naturen och gemensamt lärande med uppmärksamhet på de utmaningar som samhällsomvandlingen för med sig.

Eko-inkubatorn utgör en mötesplats för samhällsentreprenörer i samverkan och blir igångsättare för projekt som bidrar till ett hållbart, resilient dvs. miljö- och människovänligt samhälle. Ekoinkubatorn söker samverkan med likasinnande projekt i regionen.

Eko-inkubatorn utgår från Ecotopias resurser. Varje samhällsentreprenör arbetar självständigt, skapar sin egen finansiering och egna kontakter. Detta kan dock ske med stöd från eko-inkubatorn.

Eko-inkubatorn är samtidigt en social inkubator genom att vid sidan av arbetet med egna projekt stödja de andra. Beslut som gäller alla diskuteras gemensamt. Samarbetet mellan projekten på Ecotopia ger synergieffekter bl. a. genom coaching, stöd vid ansökan om bidrag, kontakter med experter, gemensam administration och stimulerande innovationskultur.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree