I syfte att mäta hur stor Ecotopias samhällsnytta som genereras utifrån sociala, demokratiska och miljömässiga värden är har vi valt

Economy for the Common Good (ECG) – en balansräkning för ”det allmänna bästa”

Detta bokslut ligger till grund för Ecotopias kvalitetssäkringssystem.

Vad är ECG?
ECG är en internationell organisation, grundad av Christian Felber, som främjar ett alternativt ekonomiskt system baserad på marknadsekonomi, där samhällsnyttan står i centrum och företag/organisationer är med och bidrar till en mer hållbar värld. För utförlig information besök ECG:s officiella hemsida.

Vad är ECG-bokslutet?
ECGs vision blir konkret genom ECG-bokslutet. Det är ett handfast verktyg som kompletterar företagets finansiella bokslut genom att mäta hur stor samhällsnytta som genereras utifrån sociala, demokratiska och miljömässiga värden. ECG-bokslutet är ett holistiskt och nytänkande styr- och redovisningssystem för hållbart företagande och hållbar organisationsutveckling.

Bokslutet bygger på denna matris (förenklad version) där fem grundläggande värderingar, mänsklig värdighet, solidaritet, hållbarhet, rättvisa och demokrati, ställs i relation till verksamheten och dess intressenter så som anställda, kunder och kommande generationer. Tillsammans skapar matrisen 17 delar som alla har 3–5 kvantitativa och kvalitativa frågeställningar. Syftet är att gynna de aktörer som agerar på ett socialt, miljömässigt och demokratiskt hållbart sätt.

När en verksamhet har gått igenom de 17 delarna får de mellan 0–1000 ECG-poäng. Får verksamheten 0 poäng skapar de väldigt lite eller ingen samhällsnytta. Får de 1000 poäng skulle verksamheten inte ha någon social eller miljömässig negativ påverkan alls utan bara skapa samhällsnytta. Idag har få verksamheter fått över 500 poäng då det finns mycket utvecklingspotential för alla verksamheter att bli mer hållbara.

Ekonomin för det allmänna bästa är en rörelse för en alternativ marknadsekonomi, men också ett konkret verktyg för att göra hållbarhetsrapporter. Nu börjar det få fäste i Sverige.

Här kan du läsa mer!

ECG SVERIGE – Ekonomi för det allmänna bästa

Denna folkrörelse med en vision om ett ekonomiskt system som gynnar människor och vår planet finns att följa på Facebook eller besök ECG Sveriges hemsida där du även hittar information om deras konsultutbildning.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree