Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Introduktionskväll om självläkning

Självläkning med Tao Calligraphy Healing Field

Datum: 2 augusti kl 18.30 – 20.30

Enligt västerländsk medicin är stress den största bidragande orsaken till att de flesta sjukdomar utvecklas.

Inom traditionell kinesisk medicin (TCM) är det därför viktigt att balansera yin och yang i kroppen samt Qi-flödet (energiflödet) för att läka eller förebygga sjukdom.

I Tao Science ligger fokus på att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer och vi använder verktyg som Tao Calligraphy Art för att balansera yin och yang, ta bort energiblockeringar, främja energiflödet och omvandla de grundläggande orsakerna till sjukdomar, den negativa informationen som t.ex. stress på kvantumnivå.

Under denna introduktionskväll kommer du att möta den grundläggande visdomen om de universella lagarna och dess principer samt hur vi kan anpassa oss till dem.

Du kommer att möta sex krafttekniker och Tao Science och utforska hur man tillämpar ett kraftfullt kvantläkningsverktyg som kallas ”Tao Calligraphy” för självläkning.

Alla deltagare kommer att uppleva några kraftfulla självläkningstekniker utifrån individuella önskemål och har möjlighet att få sin egen skräddarsydda Tao-kalligrafi för självläkning.

Vi bjuder på imbiss med dryck båda framställda av gårdens vilda växter.

Välkommen!

In English:

Self-healing with the Tao Calligraphy Healing Field

According to the western medicine stress is the major contributor to the development of most diseases.

In Traditional Chinese Medicine (TCM), it is vital to balance yin and yang in the body as well as the Qi (Energy) flow, in order to heal or to prevent sickness. 

In Tao Science the focus is on stimulating the body´s own healing mechanisms and we apply tools like Tao Calligraphy Art to balance yin and yang, remove energy blockages, promote the energy flow and transform the root causes of diseases, the negative information like for example stress, on the quantum level. 

During this class, we will dive into the basic wisdom of the universal laws and principles, and learn how to align with them.

We will apply six power techniques and Tao Science and learn and explore how to apply powerful a quantum healing tool called  “Tao Calligraphy” for self-healing.

All participants will experience some powerful self-healing techniques for individual requests and have the opportunity to receive their own tailor made Tao calligraphy for self-healing.

We offer snacks with lemonade, both made from the farm’s wild plants.

Welcome!

Magdalena Kusch är certifierad Master Teacher, Akasha Records Reader och Direct Soul Communicator. Hon är en Love Peace Harmony och Tao Healing Hands Ambassador. Magdalena är även Soul Dance and Soul Song och Tao Calligraphy Master Healer in Training utbildad av Tao Academy i Toronto.

Dessutom är hon certifierad Anusara yogalärare och psykolog. Först arbetade hon som psykolog vid Charité Berlin där hon var involverad i vetenskaplig forskning om livskvalitet. Sedan 2004 arbetar hon inom healingområdet och fortsätter ständigt att utbilda sig inom områden som får hennes hjärta att dansa. Magdalena har rest runt i världen, främst för andliga studier och bodde i ett Ashram i södra Indien i tre månader. Sedan 2016 bor Magdalena i Härjedalen och verkar i Sverige. Besök gärna hennes hemsida.

In English:

Magdalena Kusch is a Certified Master Teacher, Certified Akasha Records Reader, Certified Direct Soul Communicator, a Love Peace Harmony Ambassador, a Tao Healing Hands Ambassador, a Soul Dance and Soul Song Healer and a Tao Calligraphy Master Healer in Training, all by the Tao Academy in Toronto.

She is also a Certified Anusara Yoga Teacher and a Psychologist. First she served as a Psychologist at the Charité Berlin where she was involved in scientific research about Life Quality. Then she works in the healing field since 2004 and she constantly continues to educate herself in areas that make her heart dance. First she served as a Psychologist at the Charité Berlin where she was involved in scientific research about Life Quality. Magdalena travelled the world, mainly for spiritual studies and she lived in an Ashram in South of India for three months. Since 2016 Magdalena lives and serves in Sweden. Here you can visit her homepage.

När: Onsdag 2 augusti 2023
Tider: 18.30 – 20.30
Plats: Ecotopia på Österlen
Språk: Engelska
Inträde inkl fika: 125:- inkl 25% moms
Ingen anmälan krävs
För mer information: skriv till oss eller ring 0703 330814

When: Wednesday, August 2nd, 2023
Times: 6.30 – 8.30 pm cet
Location: Ecotopia in Österlen
Language English
Admission including coffee: SEK 125 including 25% VAT
No registration is required
For more information: write to us or call 0703 330814

Magdalena Kursch in cooperation with:

Certified Master Teacher of the Tao Academy

https://www.taoacademy.com/#/home

Love Peace Harmony Ambassador 

https://lovepeaceharmony.org

Tao Calligraphy Master Healer in Training 

of Dr and Master Zhi Gang Sha

https://drsha.com

Tao Science Ambassador 

https://www.sharesearchfoundation.com

Vill du bli informerad om vad som händer på Ecotopia?

Då är du välkommen att prenumerera på Ecotopia Österlens nyhetsbrev.

Arkiv 2021
Arkiv 2020
Arkiv 2019
Tidigare utbildningar och evenemang…

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree