2 juni, 2020 in Blogg

En hållbar framtid

Post placeholder image

Det är gigantiskt stort det som nu händer. En medvetenhetsförändring och ett genomgripande systemskifte har inletts. Den ”gamla goda tiden” tillhör redan det förgångna och vi påbörjar ett stort kliv i mänsklig evolution både individuellt och kollektivt. 

Just nu polariserar vi oss i två grupper. De som håller fast vid det gamla och vill att allt skall vara som förr och de som öppnar upp för alla förändringar som sker och bemöter dem med acceptans. Jag hör till den sistnämnda gruppen och är tacksam över att vi står i början av en ny tidsepok. 

Tänk att få vara delaktig i denna omvandling och uppbyggnaden av det nya samhället. Den industriella civilisationen med sin turbokapitalism ledde oss in i en fatal återvändsgränd. Nu går redan den epoken till historien. Vi har fått chansen att skriva vår egen nya historia utifrån nya synsätt med en helt ny värdegrund. Det känns som ett första gemensamt uppvaknade och uppbrott efter omedvetenhetens djupa sömn. 

Tänk att få denna stora chans att lämna alla missförstånd som ekonomisk tillväxt, överkonsumtion, monopolisering, konkurrens, monokultur, fast food, skolmedicin, traditionella utbildningsmetoder, segregation och mänsklig isolation et cetera bakom sig. Några exempel från det industriella konsumtionssamhället. 

Äntligen! Jag har väntat på detta i 40 år. Dags för det sanna livet! Dags att möta oss själva och förverkliga våra visioner. Dags att värna om varandra och samverka. Dags att leva i samklang med naturen. Dags för integrativ medicin. Dags för ett holistiskt kunskapsintag. Dags för den läkande maten. Dags för det ekologiska lantbruket. Dags för ökad självhushållning. Dags för levande lokalsamhällen. Dags för en ekonomi som gör samhällsnytta. Några exempel på det som jag med min starka framtidstro ser fram emot☺ Tyska framtidsforskare kallar morgondagens samhälle för ”idealistiskt kunskapssamhälle”. 

Att dagens paradigmskifte med sin extrema övergångsperiod både kommer att vara omvälvande och också göra ont är det väl ingen som nu tvivlar på. Inget kommer att bli som förr. Allt kommer att transformeras likt puppan som blir en fjäril. 

Det är dags att tillsammans var och en utifrån sin anlagda kompetens och livsuppgift medskapa en hållbar framtid och öppna upp för alla förändringar som därtill hör med tillit och utan rädsla☺

Allt gott och lycka till med din alldeles egna transformation!
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree