Kretsloppsavlopp

Ecotopia Österlen har valt ett kretsloppsavlopp som på ett pedagogiskt sätt åskådliggör systemet. Organiskt material från fekalier och urin återförs till den ekologiska vallodlingen så att näringsämnen kan återvinnas. Resterande gråvatten från avloppssystemet renas i en markanläggning och leds därefter till dammen där vattenväxter tar över reningsprocessen. Rådgivaren Froste Persson med stor erfarenhet som miljöinspektör inom Simrishamns kommun har lett projektet – Läs mer…

Den riktiga miljötoaletten för kretsloppet

Ecotopia har gjort ett bra val: Wostman Ecology – Den svenska tillverkaren av snålspolande toaletter och naturliga enskilda avlopp

> Urinen separeras från fekalierna
Urinsorteringen gör det möjligt att få ett helt luktfritt avfall, och för att kunna använda urinen som växtnäring.

> Fekalier samlas i behållare under golvet
Fekalierna ramlar ner i ett uppsamlingskärl, där det avdunstas och torkas ut. En fläkt på uppsamlingskärlet är starkt rekommenderad för ett helt torrt avfall, och för att bakterier och virus ska elimineras. En tunna på 80-100 liter tar ca 3 månader för att bli full (normalfamilj). Vid tömning så väger det nu torra innehållet endast runt 10-20 kilo. Uppsamlingskärlet bör ha ventilation.

> Vattenspolning är möjlig om anslutning finns
Om tillgång till vatten finns, så är vattenspolning i urinskålen möjlig.