Ecotopia Österlen har valt ett enskilt avlopp som på ett pedagogiskt sätt åskådliggör systemet. Organiskt material från fekalier och urin återförs till den ekologiska vallodlingen så att näringsämnen kan återvinnas. Resterande gråvatten från avloppssystemet renas i en markanläggning och leds därefter till dammen där vattenväxter tar över den slutliga reningsprocessen. Rådgivaren Froste Persson med stor erfarenhet som miljöinspektör inom Simrishamns kommun har lett projektet. Toalett- och tvättrum har inrättats i mötesplatsbyggnaden med tillhörande avlopp.

Froste Persson, Simrishamn ledde anläggningsarbetet. Han är konsult och expert på enskilda avlopp. Froste beskriver avloppet på följande sätt:

”För att kretslopp ska uppnås ska kväve reduceras med minst 55 % och fosfor med minst 90%. Vidare ska syreförbrukande ämnen också reduceras. De flesta närsalter människan lämnar ifrån sig sker genom urin. Därför sker latrinomhändertagandet från urinsorterande toalettstolar, där fekaliehanteringen är ”torr”. Urinen samlas i tankar, och när en är fylld låter man den ”vila” under ca sex månader så att hygienisering sker. Under tiden fylls så den andra urintanken. Den hygieniserade urinen, som då är ett hushållsavfall vattenspäds och används som bevattning till växtligheten. Fekalierna tas omhand i behållare och komposteras i dessa ca sex månader, varefter det komposterade materialet blandas med annat organiskt material och komposteras i ytterligare en tid för senare spridning som jordförbättringsmedel. På så viss har kretsloppet knutits. Från dusch- och tvättrummen leds avloppet, som då består av s k BDT-vatten (bad-disk-och tvättvatten), till en slamavskiljare, en större tvåkammarbrunn, där slam sedimenteras före det att det slamavskilda vattnet leds till ett fördelningsbrunnssystem och sedan ut i en lertätad reningsanläggning i form av en tät markbädd. Där sker såväl reducering av närsalter som avdödning av bakterier. Det renade vattnet avleds sedan till ett dike och ut i en våtmark, där eventuell efterpolering kommer att ske, av det reningsanläggningen inte kunnat reducera.”

”Slam från slamavskiljaren skulle mycket väl kunnat tas om hand på fastigheten, som har tillräcklig areal för detta”, menar Froste. Men då hade vi enligt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund även behövt ansöka om slamdispens. Dispensen skulle gälla för fem år. Och om man ska ha dispens för eget omhändertagande av slam ska man redogöra för var spridning på fastigheten kommer att ske. Detta byråkratiska faktum o handhavandeaspekten gör att vi i dagsläget har bestämt oss för att vi låter kommunal entreprenör ta hand om slammet”

Det har varit mycket intressant och spännande att få ta del av Froste Perssons kunnande. Som tidigare miljöinspektör i Simrishamns kommun har Froste även varit delaktig i många enskilda avloppsprojekt i Ekobyn Baskemölla. På så vis profilerar han sig både som sakkunnig miljökonsult samtidigt som han vet hur myndigheter handlägger avloppsärenden. Och det är just kombinationen av dessa båda som leder ända fram!

Miljötoaletten

Ecotopia har gjort ett val: Wostman Ecology – Den svenska tillverkaren av snålspolande toaletter och naturliga enskilda avlopp

> Urinen separeras från fekalierna
Urinsorteringen gör det möjligt att få ett helt luktfritt avfall, och för att kunna använda urinen som växtnäring.

> Fekalier samlas i behållare under golvet
Fekalierna ramlar ner i ett uppsamlingskärl, där det avdunstas och torkas ut. En fläkt på uppsamlingskärlet är starkt rekommenderad för ett helt torrt avfall, och för att bakterier och virus ska elimineras. En tunna på 80-100 liter tar ca 3 månader för att bli full (normalfamilj). Vid tömning så väger det nu torra innehållet endast runt 10-20 kilo. Uppsamlingskärlet bör ha ventilation.

> Vattenspolning är möjlig om anslutning finns
Då tillgång till vatten finns, är vattenspolning i urinskålen möjlig.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree