Guidad visning

Hållbara lösningar i naturlig miljö

Välkommen på guidad visning av Ecotopia 2020!

Söndagar: 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8 och 13/9 kl 14- ca. 16

Visningen börjar med en introduktion vid utställningen ”Naturresurser på Ecotopia” på Ecotopias mötesplats. Utställningen är indelad i sju områden: Vild mat och dryck, odlad mat och dryck, nyttodjur, nyttoväxter, energi, vatten och ekobygge. Därefter presenteras hållbara lösningar i naturlig miljö. Visningen handlar om och vill inspirera till ekologiskt och energisnålt byggande, halmbalshusbygge, byggnadsvård, kretsloppsavlopp, solel, solvärme i kombinerat värmesystem, självhushållning, ekologisk odling, vilda ätbara växter, lagring i jordkällare etc. sett ur ett helhetsperspektiv.

Visningen tar ca 2 timmar. Ingen föranmälan krävs. Avgift 125 sek per person.

Visningen kan kombineras med vegetariska, veganska och rawfood smakupplevelser i Nyttoväxtens Ekocafé.

Grupper hänvisas vänligen till studiebesök