Guidad visning

Hållbara lösningar i naturlig miljö

Välkommen på guidad visning av Ecotopia 2019!

Söndagar: 19/5, 9/6, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8 och 13/10 kl 14- ca. 16

Visningen börjar med en introduktion vid utställningen ”Naturresurser på Ecotopia” på Ecotopias mötesplats. Utställningen är indelad i sju områden: Vild mat och dryck, odlad mat och dryck, nyttodjur, nyttoväxter, energi, vatten och ekobygge. Därefter presenteras hållbara lösningar i naturlig miljö. Visningen handlar om och vill inspirera till ekologiskt och energisnålt byggande, halmbalshusbygge, byggnadsvård, kretsloppsavlopp, solel, solvärme i kombinerat värmesystem, självhushållning, ekologisk odling, lagring i jordkällare etc. sett ur ett helhetsperspektiv.

Visningen tar ca 2 timmar. Ingen föranmälan krävs. Avgift 125 sek per person.

Visningen kan kombineras vegetariska, veganska och rawfood smakupplevelser i vårt Ekocafé.

Grupper hänvisas vänligen till studiebesök