Paradigmskifte

Många frågar sig ”när är det över” och när har allt normaliserat sig igen? Svaret är:
aldrig. Det finns historiska ögonblick när framtiden ändrar sin riktning. Vi befinner oss i ett
paradigmskifte. Vi kan också tala om en bifurkation som är en naturföreteelse som innebär att ett
vattendrag delar sig i riktning nedströms och rinner i två grenar som inte återförenas. Eller en djup
kris med den stora chans som därtill hör. Världen som vi känner den löser just upp sig samtidigt som
det uppstår en ny värld vars form vi redan börjar ana.


Man kan göra en RE-gnos (istället för en PRO-gnos) och försätta sig i framtiden och blicka tillbaks.
Vad fick pandemin att hända? Jo, vi kom närmare varandra. Det uppstod en ny närhet, vi byggde upp
relationer och löste konflikter. Solidariteten ökade även humorn kom tillbaks och vi började ställa oss
existentiella frågor som Vad är ett värdigt liv? Vad är meningen med mitt liv? Hur betyder vi för
varandra? Home office har blivit en självständighet för många, lärare undervisar även hemifrån och
tele- och videokonferenser hör till vardagen. Detta samtidigt som en ny kultur av nåbarhet och
förbindlighet med personlig kommunikation uppstår. I den nya världen efter finanskrisen spelar
ägande och förmögenhet plötsligen inte någon avgörande roll längre. Den socioekonomiska
globaliseringen organiserar sig i nya former. Det är viktigare med goda grannar och ett blomstrande
grönsaksland. Istället för just-in-time-produktion uppstår mellanlager i produktion och
servicetjänster, depåer, reserver, den lokala produktionen blomstrar, nätverk skapas och hantverk
upplever en renässans. Även ungdomar går långa promenader och böcker blev kult… Corona
accelererade både vår inre och yttre utveckling. Ett djupt mänskligt varande och görande utifrån vars
och ens medvetenhetsförändring förändrade vår värld.


Gör man en re-gnos bildas en medvetenhetsslinga som omfattar oss själva och vår inre omvandling i
framtidsberäkningen. Vi förbinder oss innerligt med framtiden och därigenom uppstår en bro mellan
idag och i morgon. Det uppstår en Future-Mind – Framtidsmedvetenhet. Just så kan man lämna ev.
rädsla och få livet att pulsera igen för att medskapa en hållbar framtid. Prova gärna denna övning
själv och gör din alldeles egna framtidsberäkning. Försätt dig i framtiden och blicka tillbaks. Gör ett
framtids-språng. Eller varför inte göra det tillsammans med andra nu när all klocktid står till vårt
förfogande Idag var det dags att flytta fram klockan;)


Allt gott och ta väl hand om dig och er!