Mariavalls kloster

Ecotopia Österlen ligger inom det detaljplanerade närskyddsområdet till Mariavalls kloster. I dag finns förutom Mariavalls nunnekloster Jesu Moder Marias Kloster som upphöjdes till abbedi 2007, också ett munkkloster Den Helige Benedictus Kloster invigt 2009. Marken har upplåtits av greveparet Sparre. Nunneklostret ritades av benediktinmunken och arkitekten Hans van der Laan och munkklostret av arkitekt Per-Olof Kippel.

Allmänheten är välkommen att besöka klostren förutom under lunchtid mellan 12-13. Nunnorna tar även emot studiebesök och möjlighet till retreat ges.

Ecotopia ligger på gångavstånd till båda klostren och vår gemensamma busshållplats heter Mariavalls kloster.