Boken Ecotopia

Namnet är hämtat från Ernest Callenbachs bok med samma namn utgiven 1975 i USA. Samhället som beskrivs är en av de första ekologiska utopierna vilket fick starkt inflytande på 1970-talets gröna våg. Boken skildrar det toppjournalisten Will Weston möter i Ecotopia: allt från det självhushållande livet till solkraftverk, från sopsortering till privata skolor på gårdar, från nollutsläpp till 20-timmars arbetsvecka, från återvinningsbara modulhus till för honom nya relationer människor emellan. Ett möte med det gröna landet där man strävar efter ett liv i samklang med naturen.

Boken är skönlitterär men det ekologiskt hållbara samhälle som beskrivs är baserat på forskningsresultat, uppfinningar och vetenskapliga rapporter. Nu skriver vi 2012. Det har gått flera årtionden sedan Callenbach gav ut boken. Men vi har långt kvar att gå. Ecotopia utgör fortfarande en ekologisk utopi i dagens samhällsmodell.

Vi på Ecotopia Österlen känner stor tacksamhet för den dialog som professor Ernest Callenbach förde med oss innan han gick bort.

Tidningen Caminos titelsida i september 2011 har rubriken ”Ekotopia – En framtid inom räckhåll?” Tobias Jansson har läst böcker om utopier och hittat lösningar på alla världens problem i romanform, står det i hans artikel ”Kontroversiella fantasivärldar”.

Som vi på Ecotopia Österlen ser det är det konsumtionssamhället som är en fantasivärld medan strävan att leva i perfekt balans med naturen är det som har en verklighetsförankrad grund.