Om Ecotopia

Kunskapscentrat Ecotopia Österlen öppnade portarna med Öppen Gård lördagen den 19 maj 2012. Ecotopia är en inspirationskälla för dig som är intresserad av att bygga och leva mer ekologiskt, energieffektivt, självhushållande samt kretslopps- och miljöanpassat.

Planeringen av Ecotopia på sju hektar påbörjades 2007 och har genomgående skett utifrån ett helhetsperspektiv med permakulturpriciperna som vägledning. Ecotopia Österlen består idag av byggnader i olika kombinationer av ekologiska byggmaterial med tillhörande konstruktioner, energiberäkningar, kretsloppsavlopp, vedeldad bakugn, kombinerat värmesystem, solcellsanläggning, linolje- och äggtemperamålning etc.

På Ecotopia sammanlänkas gammal och ny kunskap. Jordbruksfastigheten är en Skånelänga från 1800-talet byggd av torkad lersten, som förlängdes med en ekonomibyggnad 2010. Sedan upprättades mötesplatsen och framtidsverkstaden. Under 2013 slutfördes uppbyggnaden av sammanlagt fem ekostugor varav en är tillgänglighetsanpassad. Detta utifrån olika workshops som hölls där deltagarna var delaktiga. Alla kurser hålls av externa svenska och utländska kursledare. Ecotopias sista byggnad ett halmbalshus i plusenergistandard slutbesiktigades i december 2016.

Ett privat initiativ ligger till grund för visionen Ecotopias uppbyggnad och förverkligande. Detta enligt småskalighetsprincipen i lantlig miljö utifrån tillgängliga resurser. Ecotopia är därför ingen konferensanläggning i vanlig bemärkelse utan en annorlunda sådan. Allt som händer och sker på Ecotopia drivs i enkelhetens tecken. Därför siktar vi inte på att profilera oss utan istället leva och växa tillsammans. Detta med stöd av naturen och varandra.

Ecotopia Österlen, ett kunskapscenter för medskapare av en hållbar framtid och erbjuder därför sina gäster olika möjligheter:

  • Utbildningar, kurser, workshops, temakvällar
  • Studiebesök
  • Guidad visning
  • Bed & Breadfast
  • Möteslokaler
  • Retreater och måbrakvällar
  • Vegetariskt, veganskt och raw ekocafé
  • Utställningar

Vi, samhällsentreprenörer med ekologisk samhällsutveckling i fokus ser fram emot att möta dig på Ecotopia!

Framtidsverkstad

Till Ecotopia Österlen hör en framtidsverkstad. Denna byggnad utgör verksamhetens kärna. Detta är platsen för utbildning och vägledning men även för framtids- och visionsverkstäder. Verkstäder som bygger på framtidsverkstadsmetoden. Framtidsverkstadsmetoden utvecklades av den tysk-österrikiska framtidsforskaren Robert Jungk. 1953 grundade han det första Institute for Research in Future. Robert Jungk erhöll The Right Livelihood Award 1986 ”for struggling indefatigably on behalf of peace, sane alternatives for the future and ecological awareness.”. Han dog 1994 i Salzburg där hans arbete vidareutvecklas i the International Future Library/ Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen JBZ. Metoden är ett sätt att strukturera en framtidsdiskussion. Metoden har använts i olika typer av organisationer och folkrörelser för att lösa varierande problem.

Framtidsverkstaden är uppbyggd så att man från dagens problem eller bara en känsla av hot eller otillfredsställelse med tingens ordning, kommer fram till konkreta planer och till och med en arbetsfördelning – vem gör vad för att lösa problemen. Detta via en vision av hur den goda framtiden borde se ut. Framtidsverkstaden är naturligtvis inte något undermedel som gör att problemen löser sig själva. Efter framtidsverkstaden återstår det konkreta jobbet och de som deltagit i framtidsverkstaden får lov att göra det. Men man har målen och medlen klara efter en lyckad framtidsverkstad. Framtidsverkstaden är uppdelad i tre faser, problem-, fantasi- och konkretiseringsfasen.

”Tveka aldrig om att en liten grupp eftertänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen. I själva verket är det den enda sak som någonsin har gjort det”.

Margret Mead

panoramaIMG_0151

Ekocafé
vegetariskt- veganskt-rawfood

Vegetarisk söndagsbrunch
4 november kl 11-14
med Inger Lise Oelrich

Julbord i samverkan med Mandel & Målla
Mer info följer.

Välkomna!

Studiebesök mars-november

Kalendarium 201

 

Fönsterrenoveringskurs

Vegetarisk Söndagsbrunch med Inger Lise Oelrich

HöstRetreat med Livets Yoga

Julbord i samverkan med Mandel & Målla