Omställning – Frömöte

Frö(bytar)möte med Lena Ansebo

Vårt gröna kulturarv, äldre bevarade kulturväxter och fröinsamling

 

Datum:  25 oktober 2020

Alla är välkomna!

Det blir allt svårare för de mindre ekologiska fröfirmorna att hålla alla gamla sorter igång. Samtidigt blir det allt viktigare att upprätthålla mångfalden i det vi odlar och hålla sorter som passar bra lokalt, vid liv. Lösningen att är att ta fröer själv och byta med andra lokalt. Det har en frögrupp på Österlen gjort i en rad växtsäsonger nu. Denna söndag finns några av dem på plats på Ecotopia för att byta och dela med sig av sina överskottsfröer.

Denna eftermiddag får du veta mer om vårt gröna kulturarv, äldre bevarade kulturväxter och fröinsamling.

Vi har bjudit in Lena Ansebo från Vollsjö som arbetar med äldre trädgårdar, historiska anläggningar och kulturträdgårdar. Förutom trädgårdsskötsel, fruktträdsbeskärning och musteri är hon till vardags sysselsatt med att skapa och bevara livsmiljöer för nyttoinsekter genom lämpliga växtsorter, örtrika ängar och andra åtgärder som gynnar djur, växter och mikrolivet i jorden för en hälsosam, ekologisk skörd.

Föreläsare: Lena Ansebo driver företaget Ansebo Kulturväxter AB och är styrelseledarmot i föreningen Sesam. Efter hortonomexamen disputerade hon vid SLU inom ämnet kemisk ekologi, där hon studerade växters dofter och hur de påverkar insekter. Därefter ägnade hon drygt åtta år åt sin passion – växtbevarande, odling och kulturhistoria – i den nordiska genbanken för kulturväxter och deras vilda släktingar (NordGen). Idag arbetar hon med alla aspekter inom vård av trädgårdar, parker, landskap och biologisk mångfald helst med fokus på vårt gröna kulturarv.

Tid: Söndag 25 oktober 2020 kl 14-17
Plats: Ecotopia (utmed väg 19 mellan Skåne-Tranås och Brösarp)
Kostnad inkl rawfoodfika:
Frivilligt bidrag (min 70 kronor)
Anmälan avser endast grupper
Mer info: Skriv till oss eller ring 0703 330814

I samverkan med

ANSEBO KULTURVÄXTER AB