Yogaklasser

Yoga från hjärtat (8 ggr)

med Karolina Taflin

Start: Onsdagen den 15 februari t.o.m. den 5 april kl 18.30-20.00
Prova på: Onsdagen den 15 februari kl 18.30-20.00

Dessa yogaklasser är för dig som är nybörjare, men du som har tidigare erfarenhet av yoga har möjlighet att delta och då gå in mer på djupet i övningarna.

Yogaklasserna som Karolina Taflin undervisar i består av mjuka övningar som syftar till att låta dig landa i din kropp och dig själv. Fokus är på andning, djupavslappning och att hitta ditt eget flöde. Betoningen på att känna in var du själv befinner dig, gör att dina fysiska förutsättningar inte behöver begränsa dig, snarare ger klasserna dig olika upplevelser beroende på ditt utgångsläge.

Yogan lärs ut på ett holistiskt och traditionellt sätt med fokus på att integrera yogan i vardagen. Olika metoder för att möta olika delar av ens personlighet i form av kropp, sinne, tanke och känsla, för att möta det som finns bortom. Ordet yoga betyder enhet och syftar på ett tillstånd där man är i kontakt med sig själv på ett djupare plan. Därmed är yoga något som kan praktiseras hela dagen i allt man gör. Möjligheterna är oändliga!
IMG_0054_yoga_2016

Karolina Taflin är socionom och arbetar som kurator med rehabilitering inom Region Skåne. Hon en klassisk yogalärare som har fått namnet Karunamayi. Efter många års sökande kom hon för sju år sedan i kontakt med en Swami, som introducerade henne i den holistiska yogatradition som hon nu undervisar utifrån. Efter detta möte har hon spenderat större delen av tiden på ashram (en plats för inre arbete med en själv och yttre arbete för andra), först på Nya Zeeland och sedan i Indien, samt yogic studies i Australien. Med sin bakgrund som socionom tilltalades hon av ett inkluderande förhållningssätt med betoning på att även leva yogan i handling genom att t.ex. stötta lokalbefolkningens behov av hus, mat och utbildning.

Plats: Ecotopia på Österlen
Pris 8 kvällar (onsdagar) inkl. 25% moms: 990:-
Prova på den 15 februari: 115:-