Temakväll – Miljövänliga VVS anläggningar

Framtidens lösningar med naturen som förebild

 

Datum: 22 mars kl 18.00

Efter fjolårets succé är han tillbaks. Stanislaw Lazarek som på temakvällen om enskilda avloppslösningar fångade publiken med TreeWell systemet. Hans företag Carex of Sweden är ett svenskt bolag med spetskompetens inom biologiska helhetslösningar för enskilda avlopp och återskapande av förorenat vatten och mark.

Denna temakväll presenterar han tillsammans med sina kollegor, två internationellt kända svenska experter Jan Röed och Torkel Andersson, framtidens kanske miljövänligaste system och anläggningar inom vatten, avlopp och inomhusklimat. Alla har de ett gemensamt och det är att sprida teknik med naturen som förebild som leder till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Stanislaw Lazarek förklarar varför naturen inte samlar på avfall eller överskottsslam och presenterar slam-fria lösningar på dagens avloppsproblem. Om hur bakterier, svampar, insekter och växter lever i harmoni med varandra. Vad som händer med organiskt material och fosfor och hur vi kan återställa ett fosfor kretslopp utan att fördärva jorden. Han tar även upp vattnets betydelse i cirkulär ekonomi.  IKEA Gruppen har nämligen beslutat om att använda TreeWell system lösningen som bästa modell för deras globala arbete med vatten i cirkulär ekonomi Water Stewardship. Biologen Jan Röed, mest känd för sina belönade dokumentärfilmer talar om EM effektiva mikrober, fermentation/jäsning av organiskt avfall för att återställa förstörda jordar och hur man kan kraftigt reducera emission av klimatgaser. Och om speciella metoder som re-vitaliserar övergödda vattensystem och vattenbruk och sänker överbelastningen av organiskt material. Torkel Andersson hjälper oss som vvs-konsult med att noggrant tänka igenom vilket ventilationssystem vi skall välja för att få ett bra inomhusklimat på ett energisnålt, hållbart och hälsosamt sätt.

När: Torsdag 22 mars kl. 18.00 – ca. 21

Inträde: 100:- Ingen föranmälan
Ekofik: Öppet under pausen
Mer info: Skriv till oss eller ring 0703 330 814