Temakväll Skogsträdgård

Permakultur – en självhushållande livsstil

 

temakvallpermaheaderny

Permakultur handlar om självhushållning och att hushålla med resurser och energi. Jord, vatten och alla andra resurser används så att de finns tillgängliga för kommande generationer. Permakultur som system stödjer den aktsamma hanteringen av naturen, medmänniskor och andra resurser och ger oss mer glädje och tillfredställelse i våra liv.

Denna temakväll handlar om hur man bygger en skogsträdgård från grunden. Samtidigt som denna temakväll inleds en workshop på Ecotopia där deltagarna anlägger en skogsträdgård.

Skogsträdgården som på liten yta producera allt som är livsviktigt: Livsmedel, foder till djuren, medicin, energived och byggmaterial. Den är central inom permakulturen just för att den på en liten yta kan skapa mycket att äta i ett ekosystem som är i balans samtidigt som den ökar den biologiska mångfalden. I skogsträdgården odlar du frukt- och nötträd, träd för bygge, ved att elda med, bärbuskar, örter, grönsaker och kryddor. Husdjur som kor, höns, pärlhöns, getter etc. integreras i systemet som är tredimensionellt. Det är anlagt i olika våningar eller på olika nivåer.  Tyngdpunkten läggs på fleråriga frukter och extensiva ettåriga grönsaker.

christoffer
Föreläsare: Christoff Schneider dipl. permakulturdesigner och rådgivare. Sedan 2008 auktoriserad permakulturlärare genom Bill Mollison och Permaculture Research Institute of Australia. Efter fletalet permakulturutbildningar i Nya Zeeland leder han kurser, projekt, håller workshops och föredrag i Österrike, Tyskland, Nya Zeeland och Tanzania. Christoff är certifierad instruktör i att ”slå med lie“ och exporterar liar och know how till New Zealand. Dessutom är han utbildad i homeopati, medicinalväxter (i Peru) och NLP.

PRI_Accredited_Teacher-2Han har förutom Permakulturskolan byggt upp permakulturcentrat Zerwanthof i nationalparken Hohe Want (1132 m.ö.h) i Österrike.

Datum: Tordagen den 21 augusti

Tid: 18.30 – ca. 21 inkl paus

Språk: Engelska

Inträde: 100 sek (ingen anmälan)

Ekofik: Vi serverar vegetariska smårätter på beställning, tfn 0705-774 784

Välkomna!