Kurs Ecotopia Österlen

header_ecotopia_liten_2

Ecotopia Österlens uppbyggnad

-Från vision till verklighet

Datum: 26-28 september 2014

Letar du efter en liten gård för att satsa på ett mer självhushållande liv? Eller har du nu redan hittat ett ställe och planerar nu att bygga upp en hållbar verksamhet av något slag?

I denna projektpresentation delar vi med oss av vår erfarenhet och den kunskap vi samlat under uppbyggnaden av Ecotopia. Hela resan 2006-2014 från att skapa visionen till att hitta platsen, planera, bli mer självhushållande, bygga och börja driva verksamheten.

Ecotopia är ett kunskapscenter för medskapande av en hållbar framtid som presenterar hållbara lösningar i naturlig miljö och en mer självhushållande ekologisk livsstil. Som samhällsentreprenörer vill vi inspirera andra, dela med oss av våra erfarenheter och själva vara med och skapa en hållbar framtid. Som byggherrar bygger vi i egen regi utan att utge oss för att vara sakkunniga experter.

Kursen i framtidsverkstaden (vår utbildningslokal) och inleds med den planering som ligger till grund för uppbyggnaden av Ecotopia. Denna innefattar inventering av jordbruksfastigheten på 7 hektar ur ett helhetsperspektiv. Grundläggande research av vatten, jordmån, värmesystem, avlopp, vegetation, topografi etc. Val av ekologiska byggmaterial, konstruktioner och placering av nya byggnader (mötesplats, framtidsverkstad, fem ekostugor, stall och återvinningshus), ritningar, ansökningar etc. fört att kunna bygga sunda och miljöanpassade hus. Olika projekt som permakulturdesign- och studentprojektet. Hur vi bygger upp den självhushållande ekologiska odlingen och nyttjar naturens resurser. Var vi hittar inspirationskällor och kunskap för att få till Ecotopias hållbara, kretsloppsanpassade, energieffektiva och mer självhushållande lösningar.

Sedan går vi in i uppbyggnadsfasen från första spadtaget till själva byggandet med taklagsfest, workshops och våra val av leverantörer och samarbetspartners. Sista etappen i denna kurs handlar om hur verksamheten startade 2012, de steg vi tagit och vår syn på Ecotopias framtid.

header_ecotopia_liten_1

Till verktygslådan hör kartmaterial, ritningar, handlingar, modeller, guidad visning, utställningsmaterial ”Ecotopias NaturResurser” och bilder. Till de praktiska övningarna hör undersökning på plats och provtagning.

EcotopiaVegetationlitenDenna kurs vänder sig till dig, som vill

 • hitta hållbara lösningar för eget boende/projekt
 • skaffa en mindre gård eller tomt
 • bygga ekologiskt och energieffektivt
 • bli mer självhushållande
 • planera ett landsbygdsprojekt
 • vara delaktig i hela byggprocessen
 • förstå vad en samhällsentreprenör är

En självförverkligande, spännande och  mycket lärorik resa som började med en vision och modet att våga. Kanske något du vill bli inspirerad av?

karin_150x150Kursledare: Karin Malmgren, socionom (1976), fil mag i socialt arbete (2005) och samhällsentreprenör. Innan Karin vände hem till Skåne (2004) levde hon i Österrike där hon utvecklade sin gröna livsstil. Under dessa 23 år arbetade hon som projektledare, organisationsutvecklare och omställningspedagog i Mellaneuropa. Karin har utbildat och handlett personal i förändringsarbete, paradigmskiften och lett framtidsverkstäder och visionsbygge med personlig utveckling i fokus. Sedan 2006 realiserar hon sin vision Ecotopia tillsammans med Roland på gården där de bor. Här har de även byggt en framtidsverkstad. Karin är certifierad i permakulturdesign och utbildad i Bärkraftigt byggande och boende på Högskolan i Dalarna (2009).

Datum: Fre 26 till sön 28 september

Tid: Fre kl 14-18, lör 10-18, sön 10-15.30

Kurskostnader (inkl 25% moms) inkl. vegetariska måltider och fika i:

  A. Eget boende: 2800 sek
  B. Eget tält på Ecotopia: 2860 sek
  C. Ekostuga/dubbelrum med servicehus (dusch, toalett och kök): 3100 sek
  D. Ekostuga/gruppboende (max 4 personer) med eget kök, wc o dusch: 3200 sek

Rabatt för studenter och pensionärer: 300 sek

Kursintyg erhålles

Sista anmälningsdag: 14 september 2014

För mer information: skriv till oss eller ring 0703 330 814