Kurs – Hållbar ekonomi ECG

Introduktionskurs – Vad är ECG (economy for the common good)?

4_dagar_affisch_edc_2017

Kom på en inspirationsdag och få en grundutbildning inom ECG, framtidens modell för ett hållbart ekonomiskt system och samhälle.

Vad är ECG?
ECG är en folkrörelse med en vision om ett ekonomiskt system som gynnar människor och vår planet. I detta system är målet samhällsnytta precis som alla världens länders konstitutioner (som nämner ekonomins roll) skriver.

Vad är ECG-bokslutet?
För att göra visionen till verklighet finns ett ECG-bokslut som visar hur stor samhällsnytta ett företag eller kommun genererar med syftet att mäta steg mot målet (samhällsnytta). Bokslutet bygger på de värderingar som våra konstitutioner uttrycker är grunden för ett välfungerande samhälle; mänsklig värdighet, solidaritet, ekologisk hållbarhet, social rättvisa, demokrati, medbestämmande och transparens.

Frågor som diskuteras under dagen:
Varför behöver vi ett nytt ekonomiskt system?
Hur kan ett sådant system se ut med ECGs modell?
Hur kan politiker, företag och individer bidra till ett ekonomiskt system som främjar en hållbar utveckling?

Kursledare
ecg_kursledare1Gerd Hofielen är ekonom och psykolog och arbetar som organisationskonsult. Han är aktiv inom ECG-matrisens utvecklingsgrupp, är ECG-konsult och styrelseledamot i ECG-Berlin, Tyskland.

ecg_kursledare2Nils Wittke är ingenjör och landskapsarkitekt. Har har haft ledande positioner inom internationella detaljhandelsföretag där han bland annat ansvarat för CSR frågor. Han arbetar idag som hållbarhetskonsult och är både ECG-konsult och ECG-revisor.

Målgrupp: För dig som vill veta mer om ECG, ett hållbart ekonomiskt system
Denna dag är första dagen i en fyra dagars utbildning (läs mer…)
När: 18 mars kl 10.00-18.00
Språk: Engelska
Plats: Ecotopia, Bondrum 1334, 273 92 Skåne Tranås
Pris: 650 sek inkl moms. Lunch och fika ingår.
Arrangör: ECG SVERIGE Epost: ecogoodsverige@gmail.com Telefon: 0739-402081 (Svetlana Gross)