Kurs – Hållbar Ekonomi

Permaekonomi – Om framtidens hållbara ekonomi

collageeconomy2016

Datum: Lördagen den 15 oktober 2016

Så hur ser framtidens hållbara ekonomi ut? Ekonomer talar nu om cirkulär ekonomi, allmännyttig ekonomi och lokal andelsekonomi. Vad betyder och innebär det egentligen?

Vi lever idag över våra tillgångar och slösar med samt föröder naturens resurser.

Den västerländska i längden ohållbara livsstilen sprids och den finansiella världen drivs av girighet, rofferi och orimliga lönsamhetskrav. Det är dags att ändra färdriktning och gå in för en permaekonomi. En ekonomi som beskriver hur vi utvecklar ett tekniskt, ekonomiskt och socialt välstånd som fungerar i längden och där allt kan bli ny resurs. En levnadsstil som är i harmoni med naturens kretslopp och med en balans mellan kvinnors och mäns sätt att känna och tänka.

Förändring kräver arbete och insats av resurser vilket kan kännas obekvämt eftersom allt verkar fungera bra idag. Ändå måste något göras och det handlar om att veta och förstå vad människan gör och konsekvenserna.
I kursen tar vi upp idéer om hur en ekonomi med sina institutioner ska eller kan vara samt det ansvar som individen, organisationer, företag och politiker har för att något sker.

I kursen beskrivs kort problemen med dagens ekonomi och hoten i samhället. Vi tar upp nationella och internationella mål att nå. Vi kommer in på människan som problemskapare och problemlösare och olika förändringsstrategier. Vi beskriver samhället där vi hushållar med oss själva och jorden, utvecklar levnadsvillkoren med ett moraliskt ansvar, delar med oss och där kvinnor och män delar på makten.
Denna kurs öppnar för nytänkande, nya möjligheter och framtidstro.

gorangjort2016Kursledare: Civilingenjör Göran Hjort leder denna kurs mot bakgrund av sin långa yrkeserfarenhet som organisationskonsult och pedagog. Han är författare till böckerna ”Permaekonomi – När pengar gör mest nytta”, och ”Agenda 2030 Mål och medel för hållbarhet”.

När: Lördagen den 15 oktober 2016, kl 10-16
Plats: Ecotopia på Österlen
Kurskostnad (inkl 25% moms) inkl. vegetariska lunch och fika: 600:-
Bokerbjudande: Boken: ”Permaekonomi – När pengar gör mest nytta” kan köpas på kursen för rabatterat pris (100 kr).
För mer information: Kontakta oss här eller ring 0703 330814