Konsultutbildning – Hållbar ekonomi ECG

(Economy for the Common Good) för företag och organisationer

4_dagar_affisch_edc_2017

För första gången i Sverige erbjuds konsultutbildning inom ECG-bokslutet, ett holistiskt och nytänkande styr- och redovisningssystem för hållbart företagande och hållbar organisationsutveckling.

Vad är ECG?
ECG är en internationell organisation som främjar ett alternativt ekonomiskt system baserad på marknadsekonomi, där samhällsnyttan står i centrum och företag/organisationer är med och bidrar till en mer hållbar värld.

Vad är ECG-bokslutet?
ECGs vision blir konkret genom ECG-bokslutet. Det är ett handfast verktyg som kompletterar företagets finansiella bokslut genom att mäta hur stor samhällsnytta som genereras utifrån sociala, demokratiska och miljömässiga värden.

Vad ger kursen?
Under kursen får du fördjupad kunskap om vad ECG står för. Bokslutet blir verktyget du använder i förändringsarbetet med företag/organisationer som vill mäta sitt nuläge och aktivt vill utvecklas i en hållbar riktning.

Hur blir man certifierad?
Efter utbildningen kan du genomföra ett ECG-bokslut på ditt eget eller någon annans företag/organisation. När detta bokslut har reviderats av en extern revisor blir du certifierad ECG-konsult.

Kursledare
ecg_kursledare1Gerd Hofielen är ekonom och psykolog och arbetar som organisationskonsult. Han är aktiv inom ECG-matrisens utvecklingsgrupp, är ECG-konsult och styrelseledamot i ECG-Berlin, Tyskland.

ecg_kursledare2Nils Wittke är ingenjör och landskapsarkitekt. Har har haft ledande positioner inom internationella detaljhandelsföretag där han bland annat ansvarat för CSR frågor. Han arbetar idag som hållbarhetskonsult och är både ECG-konsult och ECG-revisor.

Läs mer här:
old.ecogood.org/en/ecg-balance-sheet/what-common-good-balance-sheet
Se inbjudan som PDF
Se en överblick över ECG-bokslutets delar som en matris

Målgrupp: För dig som vill utbilda dig till ECG konsult. (Krav är fyra års yrkeslivserfarenhet som konsult eller i företag/organisation)
Längd: 4 dagar
När: 18 mars kl 10.00 – 21 mars klockan 16.00
Språk: Engelska
Plats: Ecotopia, Bondrum 1334, 273 92 Skåne Tranås
Pris: 4300 inkl. moms. Vegetarisk kost och logi i ekostugor (2-4 bäddar) ingår.
Arrangör: ECG SVERIGE Epost: ecogoodsverige@gmail.com Telefon: 0739-402081 (Svetlana Gross)