Kollaps – och början på något nytt!

brytningstidheader600

 

Kollaps

– och början på något nytt!

 

Datum: 18-20 oktober

Detta upplevelsebaserade seminarium, där David Jonstad föreläser, bygger på hans bok Kollaps – Livet vid civilisationens slut. Syftet är att förstå dagens brytningstid och se nya möjligheter.

Alla civilisationer har ett bäst före-datum. Så även vår industriella civilisation. Sinande olja, klimatförändringar och krympande ekonomier är  bara några tecken på att stora förändringar är på gång. Vad är det vi har att vänta? Om vår civilisation börjar falla ihop, vad uppstår i dess ställe? Redan nu har omställningen till ett mer hållbart samhälle börjat.

Gemensamt gör vi en nuläges- och situationsanalys av samhället som bygger på de tre grundpelarna energi, ekologi och ekonomi. Detta även utifrån ett globalt perspektiv. Vi ställer oss frågan om vårt samhälle kommer att kollapsa och hur denna kollaps i så fall skulle kunna ta sig uttryck? Därefter söker vi möjligheter och ger oss själva fria spelrum. Möjligheter som återspeglar morgondagens postindustriella samhälle men framförallt leder var och en av oss vidare i medskapandet av en hållbar framtid.

Kursen avrundas med en konkret framtidsplanering utifrån egna personliga val. Vi använder oss av en omställningspedagogisk verktygslåda som kryddar kursdagarna med kreativa, reflekterande, verklighetsnära och visionära praktiska övningar.

 

karin_150x150
David Jonstad, chefredaktör på Klimatmagasinet Effekt, författare och frilansjournalist. Hans senaste bok, utgiven i januari 2012, heter Kollaps – Livet vid civilisationens slut (Ordfront). Hösten 2009 kom han ut med boken Vår beskärda del – En lösning på klimatkrisen (Ordfront). David har varit journalist sedan år 2000 och har sedan dess hunnit passera en rad redaktioner. I dag skriver han nästan uteslutande om sådant som kan sammanfattas som vår tids överlevnadsfrågor: de konvergerande kriserna inom ekologi, energi och ekonomi och hur vi gör omställningen till ett hållbart och resilient samhälle.  www.davidjonstad.se  foto: Linda Gren

 

kursledare Karin Malmgren, är socionom och samhällsentreprenör. Innan Karin vände hem till Skåne levde hon utomlands där hon utvecklade sin gröna livsstil. Under dessa 23 år arbetade hon som projektledare, organisationsutvecklare och omställningspedagog i Mellan­europa. Karin har ut­bildat och handlett personal i för­änd­rings­arbete, para­digmskiften och lett fram­tids­verk­städer och visionsbygge med per­son­lig utveckling i fokus. Sedan 2006 realiserar hon sin vision Ecotopia tillsammans med sambon Roland på gården där de bor. Då de nu har byggt upp en framtidsverk­stad på Ecotopia ser hon fram emot att åter­uppta sitt yrke.

 

Datum: 18-20 oktober 2013

Tid: Fre kl 11-17.30, lör kl 9-20 och sön kl 9-15.30

Plats: Ecotopia på Österlen