Kurs i halmbalshusbygge

halmbal2

Lär dig bygga med halmbalar

En kurs för dig som vill bygga ett eget halmbalshus

Datum: 17-21 juli 2013

Kurs 3 dagar 17-19; gratis förlängning 20-21 juli (praktisk workshop)

Att bygga med halm och lera har flera fördelar. De kräver små mängder energi eftersom dessa naturliga och oförädlade material finns tillgängliga på många platser och kan levereras utan långväga transporter. Materialen är billiga och fria från gifter. Lerputsade hus får en jämn luftfuktighet eftersom leran kan buffra fukt och putsen gör att husen faktiskt är mer brandsäkra än konventionella hus.

Halmbalarna i sig är utmärkta byggelement men de ska vara hårdpressade för att ge stabilitet åt väggen. De flesta halmbalshusen är byggda med en bärande stomme i en stolpverkskonstruktion men man kan bygga en mer konventionell regelstomme. Halmen med sina goda isolerande egenskaper (u-värde 0,038–0,067 W/mK), ersätter isoleringen. Balarna staplas som när man murar och låses fast med hjälp av dymlingar, både till varandra och till stommen. Tillsammans med lerputsen som putsas både in- och utvändigt skapar det en färdig vägg och då har man sparat in på både isolering, skivmaterial och klädsel. Om huset är mycket utsatt för väder och vind kan man också brädslå huset.

Kursen vänder sig till dig, som funderar på att bygga ett halmbalshus i mindre eller lite större skala. Du behöver inga förkunskaper.

Screen Shot 2013-01-30 at 9.22.23 PM
Kursens teoretiska och praktiska innehåll:

 • Hur känner jag igen den idealiska halmbalen?
 • Konstruktions- och byggnadsalternativ
 • Olika konstruktioners för- och nackdelar
 • Skiss och planering av ett halmbalshus
 • Detaljerade konstruktionslösningar
 • Utvalda projekt i Europa
 • Byggekologiska gör-det-själv tips
 • Fylla halmbalar i träkonstruktion
 • Hur man bygger effektivt med halmbalar
 • Byggfysiologiska tips
 • Fasadbeklädnad
 • Fylla taket med halm
 • Utbyte & diskussion utifrån deltagarnas egna idéer, skisser och bygghandlingar
 • Studiebesök till Eva Samuelssons halmbalshusprojekt i Hörby (se Facebook Halmbalshusbyggarna)

Här ser du bilder från kursen i halmbalshusbygge på Ecotopia 2012. Då var vi lite för många deltagare… I år blir vi färre.

herbert_gruber_asbn
Kursledare: Herbert Gruber är i grunden utbildad Art director och sedan 1998 ordförande för ASBN (Austrian Strawbale Network) som är medlem i ESBN (European Strawbale Network) och GSBN (Global Strawbale Network). 1999 publicerade han sin bok ”Neues bauen mit Stroh” som 2012 gavs ut i 4. rev utgåvan och har översatts bl.a. till franska. Som pionjär och idag expert på området föreläser han och håller kurser och workshops i de flesta europeiska länder även Danmark. Herbert Gruber lever Ravelsbach i Österrike där han byggt upp en virtuell plattform för utbildningar med både privata och professionella halmbalsbyggare av enfamiljs- och flervåningshus, ekonomibyggnader etc. som deltagare. Att bygga hus med halmbalsmoduler hör även till Herberts specialiteter.

Datum: Ons 17 till fre 19 juli 2013; gratis förlängning lör 20 och sön 21 (praktisk workshop)

Tid: Ons 11-18, tors 9-19 och fre 9-16; lör och söndag 10-17

Kursintyg erhålles

halmbalskurs2