Kurs – Hållbar Ekonomi (1)

Om dagens ohållbara ekonomi.

collageeconomy2016

Datum: 24 september 2016

Hur ser dagens ekonomiska system ut? Vem är vinnarna och vem är förlorarna? Vad pågår i samhället och vilka är dess konsekvenser?

Politiker upprepar ständigt behovet av ekonomisk tillväxt uttryckt i procent. Det är matematiskt möjligt men omöjligt i verkligheten eftersom ökningen sker allt snabbare. Det kräver en ökande exploatering av naturresurser, energi och mänskligt arbete.

Vi lever över våra tillgångar och det är ohållbart. Ledande ekonomer är fast i teorier om vad som skapar välstånd i samhället. Vi lever med ett ekonomiskt system som skapar ökande risker. Det saknas en bärande idé om hur vi ska gå mot framtiden med tillförsikt.

Denna kurs tar upp det nuvarande ekonomiska systemet med mål, medel och aktörer. Vi diskuterar kort den historiska utvecklingen samt begreppet pengar och värdepapper samt hur företag, banker, finansiella institut och myndigheter agerar och hur man skapar, förvaltar och förstör värden bland annat genom inflation. Vi kommer in på skulder och etik samt bristen på moral hos både individer och företag.

Kursen vänder sig till den som vill veta vad som pågår i samhället och den finansiella världen samt konsekvenserna. Den vill öppna för ifrågasättande och nytänkande.

gorangjort2016Kursledare: Civilingenjör Göran Hjort leder denna kurs mot bakgrund av sin långa yrkeserfarenhet som organisationskonsult och pedagog. Han är författare till böckerna ”Permaekonomi – När pengar gör mest nytta”, och ”Agenda 2030 Mål och medel för hållbarhet”.

När: Lördagen den 24 september 2016, kl 10-16
Plats: Ecotopia på Österlen
Kurskostnad (inkl 25% moms) inkl. vegetariska lunch och fika: 780:-
Student- och pensionärsrabatt: 180:-

Rabatterat pris för denna kurs (del 1) och kursen Permaekonomi – Om framtidens ekonomi” (del 2): 1200:- (normalpris 1560).

Bokerbjudande: Boken: ”Permaekonomi – När pengar gör mest nytta” kan köpas på kursen för rabatterat pris (100 kr).
Sista anmälningsdag: 17 september
För mer information: Kontakta oss här eller ring 0703 330814