GMO-Hot eller framtid?

GMO-organic Dagens GMO-debatt är het både globalt, inom EU och i Sverige. Ecotopia arrangerar därför en temakväll kring genmodifierad gröda. Denna temakväll belyser olika ståndpunkter inom dagens GMOdebatt. Fyra experter svarar på kvällens fråga GMO – Hot eller framtid? ur var sitt perspektiv som forskare, biodlare, politiker och lantbrukare.

Därefter inleds debatten och vi välkomnar dig att även här inta din egen ståndpunkt. Moderation: Paul Seugling, lärare på Göinge utbildningscenter.

Expertpanelen består av följande representanter:

Riksförbundsstyrelsen LRF Bengt Persson, lantbrukare
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) Åsa Grimberg, forskare på avdelningen Växtförädling
Linas & Binas, KRAV-certifierad biodling och äppelodling Lina Norsell, biodlare
EU-parlamentskandidat  Lotta Hedström (mp)

Tid: Torsdagen den 22 maj kl 18.30

Plats: Ecotopia Österlen

Pris: 100:- (ingen anmälan).

Ekofik: Vi serverar vegetariska smårätter på beställning, tfn 0705-774 784