Forumdag 2017 – Hållbar ekonomi

Hållbar ekonomi både i stort och smått

Datum: 7 oktober 2017

Ecotopia har bjudit in föreläsare som både är kritiska och har konstruktiva förbättringsförslag med hållbarhet i fokus. Syftet för denna dag är att skapa ett forum där vi ifrågasätter, diskuterar, tänker nytt och medskapar en ekonomiskt hållbar framtid. Forumdagen modereras av Ulrich Nitsch som är professor i miljökommunikation.

Forumdagens ramverk:

En lönsam och hållbar tillväxt även för våra barn och barnbarn
Per Uno Alm

Här presenteras Det Naturliga Stegets metod som ger en tydlig definition av vad det innebär att vara hållbar med hjälp av de fyra hållbarhetsprinciperna, som visar på grundorsakerna till dagens ohållbara samhälle. Med hållbarhetsprinciperna som ram, ges en tydlig och långsiktig riktning för framgång. Stockholms kommun och IKEA var bland det första som systematiskt började arbeta efter dessa hållbarhetsprinciper.

Lån skapar pengar
Kjell Claeson

En presentation om hur banker i samband med lån skapar pengarna som skall lånas ut. Lite historik om hur har det blivit så här. Om säkerheterna som bankerna har skapar, för att kunna låna ut pengar och problem som räntan ger. Går också in på hur Riksbanken är kopplad till bankerna och hur betalningssystem RIX fungerar. Talar om vilka problem som detta sätt att skapa nya pengar ger för samhället. Avslutar med förslag om hur ett nytt betalningssystem kan se ut.

Permaekonomi
Göran Hjort

En kort genomgång vad ordet permaekonomi betyder och sambandet med permaekologi. En presentation av hur ett liv med permaekonomi kan se ut och vad som skiljer det mot dagens ekonomi. Det blir glimtar av hur vi bor, förflyttar oss, vad vi odlar, äter och dricker, sätt att kommunicera, hur vi bygger trygghet och hälsa samt umgås och roa oss. Sätt att genomföra förändring och vad som driver eller hindrar oss att genomföra den. Vem som har ansvar för att något sker, nödvändiga resurser och det personliga åtagandet.

Ekonomin för det allmänna bästa
Martin Behm

En presentation av Economy for the Common Good, ECG, som är en folkrörelse med en vision om ett ekonomiskt system som gynnar människor och vår planet. I detta system är målet samhällsnytta.  För att göra visionen till verklighet finns ett ECG-bokslut som visar hur stor samhällsnytta ett företag eller kommun genererar med syftet att mäta steg mot målet (samhällsnytta). Bokslutet bygger på de värderingar som våra konstitutioner uttrycker är grunden för ett välfungerande samhälle; mänsklig värdighet, solidaritet, ekologisk hållbarhet, social rättvisa, demokrati, medbestämmande och transparens.

I samverkan med:

Ulrich Nitsch har studerat lantbruksvetenskap vid SLU och vuxenpedagogik i USA. Som professor har han undervisat och forskat och om kommunikation och beslutsfattande. Han har ett djupt intresse för samhälls- och miljöfrågor och anser att dialog är förutsättning för all hållbar utveckling.

Per Uno Alm ”PUA” är strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd. Flitigt anlitad föredragshållare under temat ”En lönsam och hållbar tillväxt även för våra barn och barnbarn”. Var 1989 med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget och var dess generalsekreterare de första nio åren. Har sedan dess som inspiratör, utbildare och rådgivare verkat för att få svenska företag att se affärsmöjligheterna i hållbar utveckling. Har även varit rådgivare till kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen. Är styrelseledamot i Hållbar Utveckling Skåne.

Kjell Claeson har huvuddelen av sitt arbetsliv arbetat som maskinkonsult i ett eget aktiebolag. Civilt flyg och ångturbiner har varit några områden han sysslat med. För ca 10 år sedan blev han intresserad av ekonomi. Han ville förstå varför samhället inte får pengarna att räcka till på 2000- talet när de på 50-60 talet räckte till det mesta och lite till. Trots att vi producerade bra mycket mera produkter på 2000- talet, vilket borde ge mera pengar till samhället. Svaret blev bl.a. penningsystemets konstruktion.

Göran Hjort är civilingenjör med en långa yrkeserfarenhet som organisationskonsult och pedagog. Han är författare till böckerna ”Permaekonomi – När pengar gör mest nytta”, och ”Agenda 2030 Mål och medel för hållbarhet”. Han har lett flera kurser på Ecotopia och lagt grunden till denna dag.

Martin Behm är civilekonom från Lunds universitet och har studerat reklam i San Francisco. Han har lång erfarenhet från kommunikationsbranschen och arbetar idag som strategisk chef på Malmös ledande kommunikationsbyrå. Martin är utbildad ECG konsult.

När: Lördagen den 7 oktober kl. 10.30-16
Avgift inkl 25% moms och vegetarisk lunch samt fika: 450:-
Mer info: Skriv till oss eller ring 0703 330 814.