Temakväll – Avfall, konsumtion och hållbar utveckling

header_IMG_1105

Om avfallshantering med invigning av miljöstugan på Ecotopia

Allt vi producerar och konsumerar blir förr eller senare avfall och måste tas omhand. 
Dagens avfallshantering går till stor del ut på att ta tillvara resurserna i avfallet så mycket som möjligt. 
Men det slängs också mer och mer sopor.
 Även om vi är duktiga på att återvinna avfall så är det viktigt att minska mängderna. Allt nytt som produceras tär på jordens resurser. Genom att handla smart och tänka på hur vi konsumerar kan vi minska mängden avfall. Rustan Nilsson ger oss många goda råd och tips! Denna kväll inviger vi även miljöstugan på Ecotopia. Detta för att lära oss mer om den praktiska avfallshanteringen.

image004

DSC_3769_90x90
Rustan Nilsson arbetar som miljöpedagog på Sysav och håller inspirationsföreläsningar kring temat ”Avfall, konsumtion och hållbar utveckling”.

När: Torsdagen den 17 september 2015 kl. 18.30 – ca. 21

Inträde: 100:-

Ekofik: Öppet innan föreläsningen och under pausen

Mer info: Skriv till eller ring 0417-23034.

I samverkan med
sysavlogo