Ekologisk odlingskurs

odlingheader

Året i den ekologiska trädgården

En grundkurs i Organisk-Biologisk Odling med både teori och praktik

 

Datum: 3-5 maj

odlingpic
Kursen vänder sig till dig, som vill börja odla i mindre eller lite större skala. Du behöver inga förkunskaper. Har du odlat innan, så lär du dig säkert mycket nytt ändå. Vi ger en grundlig genomgång av hur samspelet mellan mikrolivet i jorden och plantorna är en förutsättning för all odling. Vi går igenom alla moment i trädgården under året från plantuppdragning till skörd och förvaring. Vi tittar lite i trädgården på Ecotopia och pratar om varför ekologisk odling är nödvändig för att rädda vårt klimat och vår miljö.

Kursens innehåll:

 • Jordens beskaffenhet och mikrolivets betydelse för odlingen
 • Läge och andra faktorer vid val av jord. Olika jordar
 • Metoder för att hålla jorden frisk och högavkastande
 • Varför odling med konstgödning och gifter inte kan fungera i längden
 • Växternas näringsförsörjning och näringsbehov
 • Planering av växtföljd
 • Hur jag startar en odling utan ogräs
 • Konsten att dra upp plantor
 • Att bereda och gödsla jorden på rätt sätt
 • Användning av organisk material, kompost, stenmjöl och algmjöl
 • Effektiva mikroorganismer
 • Marktäckning – för- och nackdelar
 • Att lägga en kompost
 • Att lägga bäddar
 • Sådd och utplantering
 • Att rensa och att slippa ogräs. Fördröjda såbäddar
 • Bemötande av insekter som kålfjäril, sniglar etc
 • Användning av fiberduk, drivbänkar och växthus
 • Samodling och gröngödsling och fånggrödor.
 • Sortval, F1 hybrider och fröinsamling.
 • Skörd och förvaring såsom torkning, frysning, syrning och jordkällare
 • Att ha färska grönsaker hela året om
 • Varför egna, nyskördade, ekologiska grönsaker ger oss en bättre hälsa
 • Varför ekologisk odling är nödvändig för vår planet
 • Olika redskap och metoder
 • Sortkunskap och val av sorter

Kursen inleds med ett föredrag om raw food, optimal näring och maten som vår medicin på fredagen. Detta föredrag ”Att Äta för optimal hälsa!” utgör den första och inledande delen av denna odlingskurs.

Datum: Fre 3, lör 4 och sön 5 maj

Tid: Fre 18.30-21, lör 9.30-17 och sön 9.30-16. På lördagen serverar vi ekologiska mat i anslutning till kursen dvs. kl 17.

DSCN2621_0
Kursledare: Åke Wikström brinner för frågor kring hälsa, ekologisk odling och miljö. Han var först mycket aktiv inom förbundet för Organisk-Biologisk Odling. Sedan eldsjälen bakom ett meditationscenter och uppbyggnaden av Hällungen Kursgård (idag Solhälla). Nu driver han företaget Hållbar Hälsa, ett projekt inom ekologi, permakultur och hållbar utveckling. Här driver han en 10 000 kvadratmeter stor ekologisk trädgård, gårdsbutik och café, levererar ekolådor, erbjuder trädgårdsvandringar och håller kurser. Detta tillsammans med sin fru Tingting. Åke har över 30 års erfarenhet av organisk-biologisk odling.

Kursintyg erhålles