Kurs i halmbalshusbygge

En kurs för dig som vill planera ditt eget hus

header_halmbalshusbygge2016

Datum: 5-8 maj 2016

Funderar du på att bygga ett nytt eller bygga om ett bestående hus? Eller kanske en friggebod eller varför inte en lada i halmbalsteknik?

Denna kurs riktar sig framförallt till dig som vill vara med och bygga själv.

Att bygga med halm och lera har flera fördelar. Halmen med sina goda isolerande egenskaper u-värde 0,038–0,067 W/mK, ersätter isoleringen. Det finns idag många olika tekniker för halmhusbygge. Halm och lera kräver små mängder energi eftersom dessa naturliga och oförädlade material finns tillgängliga på många platser och kan levereras utan långväga transporter. Materialen är billiga och fria från gifter. Lerputsade hus får en jämn luftfuktighet eftersom leran kan buffra fukt och putsen gör att husen faktiskt är mer brandsäkra än konventionella hus. Om huset är mycket utsatt för väder och vind kan man också klä huset med bräder.

En arkitekt och bygglovschef, en expert på halmbalshusbygge och en självbyggare visar vägen från egna idéer och skisser till bygghandlingar samtidigt som de ger svar på följande frågeställningar:

• Hur förverkligar man ett halmhusprojekt?
• Vilka tekniker o konstruktioner bör man välja?
• Hur ansöker man om bygglov utifrån den nya plan- och bygglovslagen?
• Vad måste man tänka på rent praktiskt på när man bygger med halmbalar?

Kursen innefattar en workshop där du får tillfälle att prova på fyra olika tekniker för halmhusbygge samt att klina med lera.

Herbert Gruber, en av Europas främsta experter på halmbalshusbygge visar vägen från idé till skiss, val av rätt teknik och hur du kan konstruera huset. Detta utifrån följande grundläggande innehåll:

• Olika tekniker för halmhusbygge
• Hur känner jag igen den idealiska halmbalen?
• Vilka krav ställs på den certifierade halmbalen?
• Konstruktions- och byggnadsalternativ
• Olika konstruktioners för- och nackdelar
• Skiss och planering av ett halmbalshus
• Detaljerade konstruktionslösningar
• Utvalda projekt i Europa
• Byggekologiska gör-det-själv tips
• Hur man bygger effektivt med halmbalar
• Byggfysiologiska tips
• Fasadbeklädnad

Du får kunskap om bygglovsprocessen enligt den nya plan-och bygglovslagen (2011). Många bestämmelser i lagen är delvis svårtolkad. Därför håller byggchefen Bengt Casselblad från Tomelilla kommun som ”vill stödja människor i att förverkliga sina byggdrömmar” detta fokus. Han betraktar sig som länk mellan människors enskilda drömmar om hus och boende och förverkligande i regelverkens snårskogar. Han vill gärna hjälpa till med genomförande av idéer som inte ryms i konventionellt byggande – om det bara är möjligt!”. Som föreläsare i denna kurs tar Bengt upp och besvarar frågor som:

• Vad är viktigt att veta?
• Hur bör man gå tillväga?
• Vad får man absolut inte missa?
• Hur fyller man i blanketterna?
• Var och hur lämnar man in ansökan?
• Vad menas med förhandsbesked?

Niklas Olsson presenterar sitt och Lisa Holmbergs halmbalshusprojekt i Hälsingland: Ekohuset i Gammelsträng. Niklas och Lisa är i full färd med att bygga sitt närproducerade ekohus. De satte i gång för 1,5 år sedan och fick bygglov, påhejade av en uppmuntrande kommun. Detta torts att de nog var först i Hälsingland med att bygga ett halmbalshus. Niklas som är utbildad biolog är mycket angelägen om att bygga så miljövänligt som möjligt utifrån ett giftfritt materialval. I somras fick paret hållbarhetspriset på årets Glada Hudik-gala för sitt arbete med huset och de miljövänliga val de ständigt gör. Hur man fyndar miljövänliga och närproducerade detaljer och material till ett hus som man dessutom vill klara att bygga lånefritt utgör en del av hans presentation förutom att han beskriver byggprocessen steg för steg – en spännande och klimatsmart resa.

herbert_gruber_asbnKursledare: är i grunden utbildad Art director och sedan 1998 ordförande för ASBN (Austrian Strawbale Network) som är medlem i ESBN (European Strawbale Network) och GSBN (Global Strawbale Network). 2012 publicerade han sin bok ”Neues bauen mit Stroh” (Sv: Nytt byggande med halm) i 4. rev utgåvan som har översatts bl.a. till franska. Som pionjär och idag expert på området föreläser han och håller kurser och workshops i de flesta europeiska länder även i grannlandet Danmark. Herbert Gruber lever i Ravelsbach i Österrike där han byggt upp en virtuell plattform för utbildningar med både privata och professionella halmbalsbyggare av enfamiljs- och flervåningshus, ekonomibyggnader etc. som deltagare. Att bygga hus med halmbalsmoduler hör även till Herberts specialiteter. Han tilldelades Energy-Globe-Award priset 2015.

bengtcasselbladGästföreläsare: Bengt Casselblad Bygglovschef och arkitekt. Arkitekt Bengt Casselblads examensarbete ”Lokal Glesbygdsutveckling” på Chalmers handlade om att ta vara på lokal kunskap för utveckling av mindre samhällen i glesbygd. Efter examen följde anställning på arkitektkontor med stor variation av stora och mindre projekteringsuppdrag. Därefter anställning i Orust kommun som planarkitekt, bygglovsarkitekt och tf stadsarkitekt liksom anställning som planarkitekt i Kungälvs kommun. Sedan i 2013 är han bygglovschef i Tomelilla kommun. Som person hämtar Bengt energi från hav, skärgård och båtar (segling) och har haft många äldre träbåtar som renoveringsprojekt.

niklasohlssonGästföreläsare: Niklas Olsson bygger tillsammans med Lisa Holmberg ett ekohus i halmbalsteknik. Han är utbildad biolog och mycket angelägen om att bygga så miljövänligt som möjligt. I somras fick paret hållbarhetspriset på årets Glada Hudik-gala för sitt arbete med huset och de miljövänliga val de ständigt gör. De har valt att flytta ut på landet i Hälsingland för att närma sig en hållbar livsstil samtidigt som de bygger sitt eget närproducerade ekohus. Här kan du läsa mer.

EvaS 163x163Eva Samuelsson assisterar Herbert Gruber i denna kurs. Hon deltog i kursen halmbalshusbygge på Ecotopia 2012. Därmed blev hennes planer på att bygga ett eget hus och stall på den nyförvärvade tomten konkreta. Eva bestämde sig för att bygga med halmbalar. Efter en intensiv planeringsfas med beviljat bygglov har hon nu tagit steget in i själva byggprocessen. Eva är en aktiv bloggare inom Facebookforumet Halmbalshusbyggarna som hon själv skapat. Ett viktigt bidrag till den växande gruppen självbyggare i landet och det ständigt ökande intresset för halm som byggmaterial. Möjlighet ges att ta del av Evas halmbalshusprojekt i denna kurs.

Datum: Torsdag den 5 maj till söndag den 8 maj 2016

Tid: Tors 17-20.30 (gemensam måltid 17-18), fre och lör 9.30-18 (ev. kvällsprogram) och sön 9.30-15.30

Inga förkunskaper krävs.

Språk: Kursen är på engelska men föreläsningarna på svenska

Kursintyg erhålles

Kurskostnader (inkl 25% moms) inkl. vegetariska måltider och fika:

A. Utan boende 3050:-
B. Med boende i eget tält på Ecotopia 3100:-
C. Med boende i ekostuga/dubbelrum med servicehus tre nätter 3500:-
D. Med boende i ekostuga/ gruppboende (max 4 pers) med eget kök, wc o dusch tre nätter 3650:-

Partnerrabatt för blivande byggherrar 800:- (2 personer)

Rabatt 400:- för studenter o pensionärer (1 person)

Sista anmälningsdag: 21 april 2016

För mer information: Kontakta oss här eller ring 0417-23034
I samverkan med:
Screen Shot 2013-01-30 at 9.22.23 PM