Framtidsverkstad – Omstart för en hållbar framtid


Paradigmskifte – NU skapar vi vår framtid


Datum:
  8 maj 2021

Denna framtidsverkstad bygger på den nyutgivna boken Systemstopp – Omstart för en hållbar framtid  och belyser den grundläggande och permanenta omvandling vi befinner oss i på vitt skilda sätt. Kursen vill bidra till ökad förståelse för det som just nu händer ur ett helhetsperspektiv. 

Allt är i förändring och inget kommer att bli som förr. Men vad är det egentligen som händer? Vad är det som påverkar mig dagligen? Hur bidrar jag till denna förändring? Hur ser den hållbara framtiden ut? Vilket samhällssystem står vi inför? Dessa och fler frågor besvaras i denna framtidsverkstad med inspiration från olika kända framtidsforskare i Centraleuropa, där Karin tidigare levde och arbetade.

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, en övergångsperiod mellan två paradigm. En polariserande tid utifrån människors olika värdegrund, synsätt och medvetenhet. En utdragen skilsmässa mellan gammal och ny livsåskådning. Detta kolossala kliv som mänskligheten nu gemensamt tar är vår största chans. Nu skapar vi en ny värld utifrån definitionen av det som varit och våra visioner för en omstart och hållbar framtid.

Denna framtidsverkstad inleds med en lägesanalys av det gamla paradigmet utifrån olika perspektiv. Detta för att förstå civilisationens och industrisamhällets drivkrafter som det kapitalistiska samhället med sin strävan efter vinst och ständig tillväxt. Ett samhällssystem med egot som ledare där människans mentala intelligens och anpassningsförmågan har vägt tyngst. Ett objektstyrt system där människan, djuren och miljön har exploaterats för makt och egen vinning. Därefter gör vi ett gemensamt avstamp, tar avsked och lämnar denna gamla tidsepok bakom oss denna dag.

I nästa fas vänder vi blicken framåt med framtidstro. Då fördjupar vi oss i de möjligheter och den enastående chans vi NU har. Detta för att förstå vidden av det som nu händer och det egenansvar som var och en av oss nu innehar. Vi gör bland annat en RE-gnos, istället för en PRO-gnos, ett så kallat framtidssprång och samskapar den värld vi vill leva i med förankring i våra individuella visioner.

Denna kurs är något för dig som

  • är beredd att se och trycka på samhällssystemets akilleshälar
  • är beredd att ifrågasätta tidigare personliga erfarenheter
  • inte längre vill ”konservera” det gamla paradigmet
  • känner att det är dags för ett kollektivt uppvaknande med förändring på alla plan
  • är beredd att tänka i nya banor
  • är nyfiken, vill veta mer och gillar utmaningar
  • vill medskapa en hållbar framtid

I denna framtidsverkstad med föreläsning, övning och kreativitet kan frustationsnivån bli hög ibland men det upplevs enbart positivt då vi har högt i taket (7 meter…) och det är dags att lämna gamla mönster bakom sig. Detta för att kunna se möjligheterna, förändra och skapa nytt!

När Karin efter att ha arbetat med paradigmskiftet i 40 år satt och skrev boken 2020 hände det på riktigt. Paradigmskiftet som hon längtat efter i fyra decennier blev verklighet. Under hela hela sitt yrkesliv har hon haft detta i fokus. I tre decennier har hon arbetet med paradigmskiften på organisationsnivå. Det var hennes första vision. Sedan hemvändande till den skånska myllan har hennes andra vision Ecotopia förverkligats på Österlen.

Vad vore dock denna framtidsverkstad utan en kulinarisk resa in i det nya paradigmet? ”Vi är det vi äter” och ”Maten är vår medicin” heter det ju, eller hur? Så köksmästaren Johan bjuder på kulinariska upplevelser från gården där han odlar med inslag av vilda ätbara växter från Ecotopia. Johan har tidigare arbetat på välkända och fina krogar i Malmö. Nu tillagar han det han skördar med kärlek och delar med sig av denna gåva till sin familj och kollektivet på gården där han bor. Men Johan har också genomgått ett personligt paradigmskifte och har en vision…. som han berättar om denna dag.

Välkomna på en dagsresa mellan olika paradigm !

Karin Malmgren, socionom och samhällsentreprenör. Innan Karin vände hem till Skåne levde hon i Österrike där hon inspirerades till sin gröna livsstil. Under dessa tre årtionden arbetade hon som organisationsutvecklare, pilotprojektledare och konsult i Central­europa. Karin har ut­bildat och coachat i para­digmskiften på organisationsnivå, värdegrunds- och för­änd­rings­arbete samt personlig utveckling. Sedan 2012 har hennes andra vision – kunskapscentret Ecotopia på Österlen för medskapande av en hållbar framtid – manifesterats på gården där hon bor. Karin är även utbildad i permakultudesign och bärkraftigt byggande och boende.  Tidig vår 2021 ger Förlagshuset Siljans Måsar ut hennes första svenska bok ”Systemstopp – Omstart för en hållbar framtid”.

Johan Alexandersson är köksmästare. En matupplevelse aktiverar alla våra sinnen och är en kanal till välmående och balans, menar Johan. Han har arbetat som kock under två decennier, under dessa år har han gjort allt från att vara köksmästare på Malmös första ekokrog  till att lära känna andra matkulturer på det arbetsintegrerande sociala företaget Yallatrappan. Han har arrangerat många matlagningskurser för grupper och lagat mat till tusentals festivalbesökare. För två år sedan flyttade Johan och hans familj till Österlen. Gården kallas EKA och där håller en gammal dröm på att förverkligas.


Datum:
Lördag 8 maj 2021

Tider: Lördag kl 10 – 16.30

Kurskostnader (inkl 25% moms) inkl. veganska måltider och fika: 850:-

För mer information: skriv till oss eller ring 0703 330814

Kursanmälan görs i 2 steg

1. Fyll i och skicka kursanmälan så får du en bekräftelse av oss.
2. Genom att betala in avgiften till Ecotopia på Österlen bankgiro 771-1955 har du anmält dig och din plats i kursen är säkrad. När avgiften inkommit får du en betalningsbekräftelse av oss.
Några veckor innan kursstart skickar vi ut en mer detaljerad information.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
* Obligatoriska fält

Ecotopia Österlens avbokningsregler Vi har mjukat upp SAUFs (Sveriges auktoriserade utbildningsföretag) standardregler för avbokning av öppen kurs. Detta innebär att din anmälan är bindande så snart du har fått en bekräftelse skickad till dig. Vid avbokning 14-8 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning och icke-deltagande utan avbokning 7-0 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Du kan sända en ersättare efter samråd med oss. Ställs kursen in pga Covid-19 eller om  du har läkarintyg betalar vi tillbaka din inbetalning.