Kurs – Halmbalshusbygge

header_halmbalshusbygge2016

En kurs för dig som söker kunskap för att planera ett eget hus

Datum:  30 sept-3 okt 2021

 

Funderar du på att bygga ett halmbalshus? Vill du bygga klimatsmart och energisnålt, kanske med mycket lera? Denna kurs riktar sig framförallt till dig som drömmer om eller planerar att bygga ett eget hus.

Att bygga med halm och lera har flera fördelar. Halmbalsväggar som lerputsas är enormt klimateffektiva och ger välisolerade konstruktioner. Leran fungerar som lufttätt skikt och konstruktionen är diffusionsöppen. Materialen är billiga och fria från gifter. Innemiljön blir bra med god isolering och tung, värmelagrande massa på insidan som också jämnar ut fuktnivåer. Lerputs och hårt packade halmbalar skyddar bra mot brand. Halmbalar och lera är billiga material men kräver en del arbete.

En arkitekt, en bygglovsinspektör och en självbyggare visar vägen från idéer och ritningar till bygghandlingar samtidigt som de ger svar på följande frågeställningar:

• Hur förverkligar man ett halmhusprojekt?
• Vilka tekniker o konstruktioner bör man välja?
• Hur ansöker man om bygglov utifrån den nya plan- och bygglovslagen?
• Vad måste man tänka på rent praktiskt när man bygger med halmbalar?

Den här kursen behandlar Halmbalshus från fyra perspektiv, först kring olika tekniker för halmbalshus och dess hållbarhet och fysik. Vad styr klimatpåverkan för en byggnad och hur minimeras den i halmbalshus? Vad styr energianvändningen och hur fungerar halmbalsväggar ur ett fuktperspektiv? Hur bygger man giftfritt? Vilka konstruktioner passar för grunder och tak i halmbalshus och för självbyggeri?

Därefter planering av ett hus, bygglovprocess och krav som ställs i Sverige. En byggnadsinspektör från kommunen visar på krav och lösningar för halmbalshus. Vi går igenom hur ett hus ritas och dess konstruktion för att uppfylla högt ställda krav på utformning, rum, hållbarhet och innemiljö? Vi diskuterar svenska byggregler för småhus och hur genomförs ett bygglov. Slutligen praktiska frågor kring byggande och självbyggeri med praktiska pass. Vi diskuterar olika metoder för självbyggeri och entreprenader under bygget.

Kursen varvar teori och diskussion med övningsuppgifter och praktiska moment. Vi genomför två praktiska pass på fredagen där vi arbetar med olika typer av halmbalskonstruktioner. Under lördagen arbetar vi med lerputs i två pass och får förståelse för hur man blandar och putsar på olika underlag. Här delar vi på gruppen och tar in både expertis inom området och kunniga självbyggare.

Under kursen besöker vi också ett par uppförda hus. I passen används en rad exempelhalmbalshus, hur de är grundlagda och konstruerade, hur de är uppförda och vilka tekniska system som försörjer dem. Varför har man valt att utforma som man gjort? Vilka förutsättningar styr valen? Vad finns för för- och nackdelar med olika metoder och val?

Efter genomförd kurs är du som deltagare väl förberedd för att planera och genomföra en halmbalshusbyggnation.

Kursinnehåll

 • Konstruktioner och tekniker för halmbalshus
 • Halmbalars kvalitet, förutsättningar och behandling
 • Hållbarhet och fysik för halmbalshus
 • Giftfritt byggande
 • Planering av ett hus
 • Bygglovprocessen
 • Grundläggande krav på nybyggnad
 • Byggarbetets grunder
 • Byggekologiska gör-det-själv tips
 • Praktiska moment med halmbalar
 • Praktiska moment med lerputs
 • Exempel på konstruktioner och genomförande
 • Studiebesök på uppförda projekt

Förutom föreläsningar,  övningar och workshops presenteras nybyggda halmbalshus: 

Dessutom innehåller kursen ett studiebesök. Då besöker vi det halmbalshus som byggts på Ecotopia. På hemsidan kan du informera dig om detta byggprojekt.

Du får även kunskap om bygglovsprocessen enligt den nya plan-och bygglovslagen (2011). Många bestämmelser i lagen är delvis svårtolkade. Därför kommer bygglovsinspektör Kristine Zetterström som gästföreläsare med erfarenhet av halmbalshusbygge och besvarar frågor som:

• Vem ansvarar för vad i bygglovsprocessen?
• Hur ser själva bygglovsprocessen ut?
• Vilka handlingar behövs?
• Hur går man till väga?
• Vad menas med tekniska egenskapskrav?
• Vad skall dokumentationen bestå av?

Kursledare: John Helmfridsson är arkitekt och hållbarhetsspecialist och har arbetat med ett flertal halmbalshus. Tidigt i sin utbildning deltog han i flera halmbalshusprojekt och kom därefter att rikta in sig mot klimateffektivt och giftfritt byggande i naturmaterial. Under kursen kommer han visa på flera av de byggnader han varit inblandad i. John är lärare i miljöanpassat och klimateffektivt byggande på Chalmers arkitektur masterprogram Architecture and planning beyond sustainability och är certifierad enligt en rad miljöcertifieringssystem, ex Miljöbyggnad och Svanen. Han är också utbildad passivhusdesigner och permakulturdesigner. Johan har arbetat både på Wingårds, White, Linjewall och Passivhuscentrum. Nu driver han ett företag Bomans arkitektur med fokus på klimat- och miljöeffektivt byggande och arbetar med flera forskningprojekt. Vidare är han ordförande för Föreningen för byggemenskaper och arbetar med utvecklingen av kooperativt byggande i Sverige.

 

Screen Shot 2015-01-16 at 14.13.03Gästföreläsare: Kristine Zetterström, byggnadsinspektör med 4 årig teknisk husbyggnads gymnasial utbildning. Började sin bana inom Vägverket. Under de 27 åren har hon hunnit med att vara arbetsledare inom vägunderhåll. Ansvarig för projektering och byggprocessen av nybyggnad och renovering av fastighetsbeståndet samt arbetat på laboratoriet främst med byggmaterial. 2006 började hon i Hörby kommun som byggnadsinspektör och bygglovshandläggare och har under årens lopp haft många spännande projekt att ta ställning till. Genom sitt lättsamma och –begripliga sätt att föreläsa omvandlar hon byråkratisk till lättillgänglig information.

 

EvaS 163x163

Eva Håkansson assisterar John i denna kurs och handleder i lerputsning.  Eva deltog i kursen halmbalshusbygge på Ecotopia 2012. Därmed blev hennes planer på att bygga ett eget hus och stall på den nyförvärvade tomten konkreta. Eva bestämde sig för att bygga med halmbalar. Efter en intensiv planeringsfas med beviljat bygglov har hon nu tagit steget in i själva byggprocessen. Eva är bloggare inom Facebookforumet Halmbalshusbyggarna som hon själv skapat. Ett bidrag till den växande gruppen självbyggare i landet och det ständigt ökande intresset för halm som byggmaterial.


Datum:
  30/9-3/10 2021
Tider: Tor 17-20.30 (gemensam måltid 17-18), fre och lör 9 -18 (ev. kvällsprogram) och sön 10-15.30
Inga förkunskaper krävs.
Kursintyg erhålles

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer.  

Kurskostnader (inkl 25% moms) inkl. veganska måltider och fika:
A. Utan boende 3850:-
B. Med boende i eget tält på Ecotopia 3900:-
C. Med boende i ekostuga 2/4 med servicehus tre nätter 4350:-
D. Med boende inkl. kök, wc o dusch tre nätter 4525:-
Partnerrabatt byggherrar 600:- (2 personer)
Rabatt 300:- för studenter o pensionärer (1 person)

Betalningsmodus: Anmälningsavgift 1500:- för en person och 2000:- för två personer. Betald anmälningsavgift säkrar din/er plats i kursen. Resterande belopp faktureras innan kursstart. Se våra avbokningsregler längre ner.

För mer information: skriv till oss eller ring 0703 330814

I samverkan med: Boman arkitektur  

 

Kursanmälan görs i 2 steg

1. Fyll i och skicka kursanmälan så får du en bekräftelse av oss.
2. Genom att betala in anmälningsavgiften till Ecotopia på Österlen bankgiro 771-1955 har du anmält dig och din plats i kursen är säkrad. När anmälningsavgiften har inkommit får du en betalningsbekräftelse av oss. Resterande belopp faktureras innan kursstart.
Några veckor innan kursstart skickar vi ut en mer detaljerad information.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 
* Obligatoriska fält  

Ecotopia Österlens avbokningsregler Vi har mjukat upp SAUFs (Sveriges auktoriserade utbildningsföretag) standardregler för avbokning av öppen kurs. Detta innebär att din anmälan är bindande så snart du har fått en bekräftelse skickad till dig. Vid avbokning 14-8 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning och icke-deltagande utan avbokning 7-0 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Du kan sända en ersättare efter samråd med oss. Anmälningsavgiften återbetalas inte. Ställs kursen in pga Covid-19 betalar eller om du insjuknar med läkarintyg betalar vi tillbaka dina inbetalningar.