Kurs – Halmbalshusbygge

Eva Håkansson co-ordinerar och handleder i de praktiska övningarna. 

header_halmbalshusbygge2016

En kurs för dig som söker kunskap för att planera ett eget hus

Datum:  30 sept-3 okt 2021

 

Funderar du på att bygga ett halmbalshus? Vill du bygga klimatsmart och energisnålt, kanske med mycket lera? Denna kurs riktar sig framförallt till dig som drömmer om eller planerar att bygga ett eget hus.

Att bygga med halm och lera har flera fördelar. Halmbalsväggar som lerputsas är enormt klimateffektiva och ger välisolerade konstruktioner. Leran fungerar som lufttätt skikt och konstruktionen är diffusionsöppen. Materialen är billiga och fria från gifter. Innemiljön blir bra med god isolering och tung, värmelagrande massa på insidan som också jämnar ut fuktnivåer. Lerputs och hårt packade halmbalar skyddar bra mot brand. Halmbalar och lera är billiga material men kräver en del arbete.

En arkitekt, en halmhusbyggare, en bygglovsinspektör och en självbyggare visar vägen från idéer och ritningar till bygghandlingar samtidigt som de ger svar på följande frågeställningar:

• Hur förverkligar man ett halmhusprojekt?
• Vilka tekniker o konstruktioner bör man välja?
• Hur ansöker man om bygglov utifrån den nya plan- och bygglovslagen?
• Vad måste man tänka på rent praktiskt när man bygger med halmbalar?

Den här kursen behandlar Halmbalshus från fyra perspektiv, först kring olika tekniker för halmbalshus och dess hållbarhet och fysik. Vad styr klimatpåverkan för en byggnad och hur minimeras den i halmbalshus? Vad styr energianvändningen och hur fungerar halmbalsväggar ur ett fuktperspektiv? Hur bygger man giftfritt? Vilka konstruktioner passar för grunder och tak i halmbalshus och för självbyggeri?

Teori varvas med praktiska pass där man får prova på olika metoder för halmbalsbyggande och lerputs. Kursen visar på metodernas möjligheter och vad som är viktigt att ta i beaktande.

Därefter planering av ett hus, bygglovprocess och krav som ställs i Sverige. En byggnadsinspektör från kommunen visar på krav och lösningar för halmbalshus. Vi går igenom hur ett hus ritas och dess konstruktion för att uppfylla högt ställda krav på utformning, rum, hållbarhet och innemiljö.

Kursen varvar teori och diskussion med övningsuppgifter och praktiska moment. Vi genomför två praktiska pass första heldagen där vi arbetar med olika typer av halmbalskonstruktioner. Nästa dag arbetar vi med lerputs i två pass och får förståelse för hur man blandar och putsar på olika underlag. Dessa pass leds av en expert inom området och en kunnig självbyggare.

I passen används en rad exempelhalmbalshus, hur de är grundlagda och konstruerade, hur de är uppförda och vilka tekniska system som försörjer dem. Varför har man valt att utforma som man gjort? Vilka förutsättningar styr valen? Vad finns för för- och nackdelar med olika metoder och val?

Efter genomförd kurs är du som deltagare väl förberedd för planeringen av ditt eget halmbalshusbygge. 

Kursinnehåll

  • Konstruktioner och tekniker för halmbalshus
  • Halmbalars kvalitet, förutsättningar och behandling
  • Hållbarhet och fysik för halmbalshus
  • Praktiska moment med halmbalskonstruktioner
  • Praktiska moment med lerputs
  • Giftfritt byggande
  • Studiebesök på uppfört projekt
  • Bygglovprocessen
  • Exempel på uppförda halmbalshus i olika tekniker

Förutom föreläsningar,  övningar och workshops presenteras olika halmbalshus. Kursen innehåller även ett studiebesök. Då besöker vi det halmbalshus som byggts på Ecotopia och på hemsidan kan du dessutom informera dig om detta byggprojekt:

Du får även kunskap om bygglovsprocessen enligt den nya plan-och bygglovslagen (2011). Många bestämmelser i lagen är delvis svårtolkade. Därför kommer bygglovsinspektör Kristine Zetterström som gästföreläsare med erfarenhet av halmbalshusbygge och besvarar frågor som:

• Vem ansvarar för vad i bygglovsprocessen?
• Hur ser själva bygglovsprocessen ut?
• Vilka handlingar behövs?
• Hur går man till väga?
• Vad menas med tekniska egenskapskrav?
• Vad skall dokumentationen bestå av?

Kursledare: John Helmfridsson är arkitekt och hållbarhetsspecialist och har arbetat med ett flertal halmbalshus. Tidigt i sin utbildning deltog han i flera halmbalshusprojekt och kom därefter att rikta in sig mot klimateffektivt och giftfritt byggande i naturmaterial. Under kursen kommer han visa på flera av de byggnader han varit inblandad i. John är lärare i miljöanpassat och klimateffektivt byggande på Chalmers arkitektur masterprogram Architecture and planning beyond sustainability och är certifierad enligt en rad miljöcertifieringssystem, ex Miljöbyggnad och Svanen. Han är också utbildad passivhusdesigner och permakulturdesigner. Johan har arbetat både på Wingårds, White, Linjewall och Passivhuscentrum. Nu driver han ett företag Bomans arkitektur med fokus på klimat- och miljöeffektivt byggande och arbetar med flera forskningprojekt. Vidare är han ordförande för Föreningen för byggemenskaper och arbetar med utvecklingen av kooperativt byggande i Sverige.

Workshopledare: Torsten Lendt, driver företaget plan E med fokus på ekologiska byggvaror och hantverkstjänster. Sedan 2021 erbjuder helheten kring halmbalshusbygge till alla som vill bygga mer ekologiskt och klimatsmart. För några år sedan kom Torsten i kontakt med halmbalshusbygge och blev fascinerad av denna teknik. Därför deltog han i kurser och utbildade sig i Tyskland. Han arbetade för en av de mest erfarna halmbalsarkitekterna i Tyskland och tillsammans med erfarna hantverkare i flera projekt. Förutom teoretiska kunskaper samlade han praktiska erfarenheter om både olika tekniker och metoder. Detta ledde till att han slutligen utvecklade ett eget prefabriceringssystem av väggelement fyllda med halm som isolering. Läs gärna mer på hemsida www.halmhus.de eller på fb https://www.facebook.com/plan.eko.se/

 

Screen Shot 2015-01-16 at 14.13.03Gästföreläsare: Kristine Zetterström, byggnadsinspektör med 4 årig teknisk husbyggnads gymnasial utbildning. Började sin bana inom Vägverket. Under de 27 åren har hon hunnit med att vara arbetsledare inom vägunderhåll. Ansvarig för projektering och byggprocessen av nybyggnad och renovering av fastighetsbeståndet samt arbetat på laboratoriet främst med byggmaterial. 2006 började hon i Hörby kommun som byggnadsinspektör och bygglovshandläggare och har under årens lopp haft många spännande projekt att ta ställning till. Genom sitt lättsamma och –begripliga sätt att föreläsa omvandlar hon byråkratisk till lättillgänglig information.

 

EvaS 163x163

Eva Håkansson koordinerar och handleder i de praktiska övningarna. Eva deltog i kursen halmbalshusbygge på Ecotopia 2012. Därmed blev hennes planer på att bygga ett eget hus och stall på den nyförvärvade tomten konkreta. Eva bestämde sig för att bygga med halmbalar. Efter en intensiv planeringsfas med beviljat bygglov har hon nu tagit steget in i själva byggprocessen. Eva är bloggare inom Facebookforumet Halmbalshusbyggarna som hon själv skapat. Ett bidrag till den växande gruppen självbyggare i landet och det ständigt ökande intresset för halm som byggmaterial.

Datum:  30/9-3/10 2021
Tider: Tors 17-20.30 (gemensam måltid 17-18), fre och lör 9 -18 (ev. kvällsprogram) och sön 10-15.30
Inga förkunskaper krävs.
Kursintyg erhålles

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer.  

Kurskostnader (inkl 25% moms) inkl. veganska måltider och fika:
A. Utan boende 3950:-
B. Med boende i eget tält på Ecotopia 4050:-
C. Med boende i ekostuga 2/4 med servicehus tre nätter 4450:-
D. Med boende 3/4 inkl. kök, wc o dusch tre nätter 4700:-
Partnerrabatt byggherrar 600:- (2 personer) eller
Rabatt 300:- för studenter o pensionärer (1 person)

Betalningsmodus: Anmälningsavgift 1500:- för en person och 2000:- för två personer. Resterande belopp faktureras innan kursstart. Se våra avbokningsregler längre ner.

För mer information: skriv till oss eller ring 0703 330814

I samverkan med: Boman arkitektur  & Halmhus