Kurs i halmbalshusbygge

-för dig som vill bygga ditt eget hus

halmbal2

Datum: 14-16 maj 2015

Funderar du på att bygga ett nytt eller bygga om ett bestående hus? Eller kanske en friggebod eller varför inte en lada i halmbalsteknik?

Denna kurs riktar sig framförallt till dig som vill bygga själv. Kursen består även av en workshop. I år bygger Ecotopia nämligen ett boningshus (103 m2) i halmbalsteknik med certifierade balar. Antingen i passivhus- eller nollenergistandard beroende på de energiberäkningar som nu görs. Workshopen som utgör den praktiska delen av kursen hålls på denna byggarbetsplats.

”Att bygga med halm och lera har flera fördelar. Halmen med sina goda isolerande egenskaper u-värde 0,038–0,067 W/mK, ersätter isoleringen. Det finns idag många olika tekniker för halmhusbygge. Halm och lera kräver små mängder energi eftersom dessa naturliga och oförädlade material finns tillgängliga på många platser och kan levereras utan långväga transporter. Materialen är billiga och fria från gifter. Lerputsade hus får en jämn luftfuktighet eftersom leran kan buffra fukt och putsen gör att husen faktiskt är mer brandsäkra än konventionella hus. Om huset är mycket utsatt för väder och vind kan man också klä huset med bräder.”

En expert på halmbalsbygge, en byggnadsinspektör  och ett par självbyggare visar vägen från idéer och skisser till bygghandlingar och utförande samtidigt som de ger svar på följande grundläggande frågeställningar:

• Hur förverkligar man ett halmbalshusprojekt?

• Vilka tekniker o konstruktioner bör man välja?

• Hur ansöker man om bygglov utifrån den nya plan- och bygglovslagen?

• Vad måste man tänka på rent praktiskt på när man bygger med halmbalar?

Du får kunskap om bygglovsprocessen enligt den nya plan-och bygglovslagen (2011). Den nya lagen innehåller många bestämmelser och är delvis svårtolkad. Hörby kommuns byggnadsinspektör Kristine Zetterström guidar dig igenom den. Hon försöker att reda ut begrepp och besvara frågor som: Vad är viktigt att veta? Hur bör man gå tillväga? Vad bör man absolut inte missa? Hur fyller man i blanketterna? Hur lämnar man in ansökan? Vad menas med förhandsbesked?

Herbert Gruber, en av Europas främsta experter på halmbalshusbygge visar vägen från idé till skiss, val av rätt teknik och hur du kan konstruera huset även med hjälp av datorn. Detta utifrån följande grundläggande innehåll:

stall_halm2
• Hur känner jag igen den idealiska halmbalen?

• Konstruktions- och byggnadsalternativ

• Olika konstruktioners för- och nackdelar

• Skiss och planering av ett halmbalshus

• Detaljerade konstruktionslösningar

• Utvalda projekt i Europa

• Byggekologiska gör-det-själv tips

• Hur man bygger effektivt med halmbalar

• Byggfysiologiska tips

• Fasadbeklädnad

Marcus och Christine Anvegård presenterar sitt halmbalshusprojekt. Deras föredrag med titeln ”Halmfrid-Om vägen till vårt halmbalshus” handlar om planering med och utan arkitekt, bygglov och byggstart för ett halmbalshusprojekt i Alingsås kommun. Kursdeltagarna får följa deras väg från det första ”gyttjiga spadtaget i ösregn” fram till idag med ett flertal workshops dvs. mycket ”hands-on” stöd utifrån. De delar även med sig av alla de erfarenheter de fått längs vägen – en spännande och lärorik resa.

herbert_gruber_asbn
Kursledare: Herbert Gruber är i grunden utbildad Art director och sedan 1998 ordförande för ASBN (Austrian Strawbale Network) som är medlem i ESBN (European Strawbale Network) och GSBN (Global Strawbale Network). 2012 publicerade han sin bok ”Neues bauen mit Stroh” (Sv: Nytt byggande med halm) i 4. rev utgåvan som har översatts bl.a. till franska. Som pionjär och idag expert på området föreläser han och håller kurser och workshops i de flesta europeiska länder även i grannlandet Danmark. Herbert Gruber lever i Ravelsbach i Österrike där han byggt upp en virtuell plattform för utbildningar med både privata och professionella halmbalsbyggare av enfamiljs- och flervåningshus, ekonomibyggnader etc. som deltagare. Att bygga hus med halmbalsmoduler hör även till Herberts specialiteter. Eva Samuelsson som själv bygger ett halmbalshus i Hörby assisterar Herbert under kursen.

Här ser du bilder från workshopen i halmbalshusbygge på Ecotopia 2013.

Screen Shot 2015-01-16 at 14.13.03
Gästföreläsare: Kristine Zetterström, byggnadsinspektör. 4 årig teknisk husbyggnads gymnasial utbildning. Började min bana inom Vägverket. Under de 27 åren har jag hunnit med att vara arbetsledare inom vägunderhåll. Ansvarig för projektering och byggprocessen av nybyggnad och renovering av fastighetsbeståndet samt arbetat på laboratoriet främst med betong. 2006 började jag i Hörby kommun som byggnadsinspektör och bygglovshandläggare och har under årens lopp haft många spännande projekt att ta ställning till. Hästtjej(dam) men tyvärr inte aktiv f.n.

pc3a5-oss
Gästföreläsare: Marcus och Christine Anvegård, självbyggare. Marcus är inredningsmontören som genom att upptäcka jordskeppet och möjligheten att bygga själv bestämde sig för att utbilda sig i ”Bärkraftigt byggande och boende” på Högskolan i Dalarna. Denna utbildning höjde standarden på halmbalshuset avsevärt, menar han. Detta tillsammans med Christine som arbetar i en miljöorganisation (MKG), som bevakar kärnkraftsindustrins planer på ett slutförvar för kärnavfall. Marcus och Christine fattar många beslut i sitt husbygge och alla beslut vägs huruvida miljövänliga, praktiska, estetiska och ekonomiska dom är. Christine och Marcus har delat upp arbetsuppgifter mellan sig, efter vad dom är bra på och tycker är kul. Marcus arbetar mer praktiskt på bygget och Christine ansvarar för husets estetisk och färg och pappersarbete, men mycket görs ändå gemensamt. Paret har ordnat workshops i halmbalning och lera och fler workshops kommer det att bli. Kommunikationen sker via bloggen och Instagram. Här kan du läsa mer eller @halmfrid på Instagram.

Datum: Tors den 14 – lör den 16 maj 2015

Tid: Tors 10-17 och 18.30-21 (Temakväll med Marcus och Christine Anvegård), fre 10-18 och lör 9-15.30

Inga förkunskaper krävs.

Språk: Engelska och svenska

Kursintyg erhålles

Kurskostnader (inkl 25% moms) inkl. vegetariska måltider och fika:

A. Utan boende 2800:-

B. Med boende i eget tält på Ecotopia 2840:-

C. Med boende i ekostuga/dubbelrum med servicehus 3100:-

D. Med boende i ekostuga/ gruppboende (max 4 pers) med eget kök, wc o dusch 3200:-

Partnerrabatt byggherrar 800:- (2 personer)

Rabatt 400:- för studenter o pensionärer (1 person)

Sista anmälningsdag: 30 april 2015

Samverkan med:

Screen Shot 2013-01-30 at 9.22.23 PM

För mer information: Kontakta oss här eller ring 0417-23034