Certifieringskurs i permakulturdesign (PDC)

72-HOUR PERMACULTURE DESIGN COURSE

– med Christoff Schneider, auktoriserad genom Bill Mollison och Permaculture Research Institute of Australia

permakulturheaderny1

Datum: 2-15 juli 2015

Permakultur är ett designverktyg som utgår från naturens egna principer när du skapar en miljö där du kan leva självhushållande och hållbart. Det handlar om att sluta kretsloppen, hitta synergieffekter och självreglerande system. Om att fylla våra basbehov som tak över huvudet, mat på bordet och sociala sammanhang på ett sätt som är i samklang med vår planet och alla varelser som bor på den. Permakultur som system stödjer en aktsam hantering av naturen, medmänniskor och andra resurser och ger oss dessutom mer glädje och tillfredställelse i våra liv! Bli inte förvånad om du lämnar den här kursen med en helt ny syn på vad som är ett tillfredställande liv.

permaculture_designers_manual

Under 14 dagar leder Christoff Schneider dig genom det omfattande kursmaterialet som bygger på Bill Mollisions bok ”PERMACULTURE – A Designer’s Manual”. Samtidigt som du tillämpar dina kunskaper genom ett eget designprojekt som du arbetar fram med hjälp av permakulturprinciperna och som du redovisar inför publik den sista dagen. Dessutom får du möjlighet till flera praktiska övningar och tillämpningar av kunskaperna. Till det kommer studiebesök, gästföreläsare och åtskilliga filmvisningar. Ja, det här en intensiv kurs med långa dagar. Men den är också en upplevelse långt utöver det vanliga.

En ung deltagares kommentarer 2013 var ”Jag har lärt mig mer under dessa 14 dagar än under hela min skoltid”.

permakulturheader3ny

 

Det handlar om självförsörjning! Under kursen lär vi oss att hushålla med livsmedel och energi. Vi lär oss att använda förnyelsebar energi på ett optimalt sätt, att rena och återanvända avloppsvatten (kretsloppsavlopp), att bygga ekologiskt och om sociala processer som stärker gemenskapen. Vi planerar gemensamt långsiktiga, självständiga ekosystem som består av människor, djur, resurser, landskap, klimat, jordmån och plantor. Vi lär oss att sammanlänka de olika elementen (luft, vatten, jord och eld) med varandra utifrån att varje element skall tillgodose många ändamål. Vi kommer fram till vilka plantor som stödjer och skyddar varandra och vilka husdjur som passar in i systemet. Vi lär känna gamla kulturer som sedan begynnelsen lever i samklang med landskapet och jorden. Och mycket viktigt, vi kommer gemensamt att ha roligt och skratta.

Kursen hålls i en miljö som är skapad i permakulturandan. Ecotopia Österlen är, förutom ett kunskapscenter för medskapande av en hållbar framtid, också en självhushållande gård på sju hektar som är planlagd och anlagd efter permakulturens designprinciper. Här finns också en liten skogsträdgård som anlades på en permakulturkurs förra året. Läs mer om Ecotopias Permakulturdesign. Under din PDC på Ecotopia njuter du av gårdens vegetariska kök.

Utbildningen följer de stränga riktlinjer som Bill Mollison och Permaculture Research Institute of Australia gett för denna 72-timmars PDC (Permaculture Design Course) kurs och delar därför ut dess internationellt erkända certifikat. Inga förkunskaper krävs men visst underlättar det för en själv om man läst in sig lite grann. Varje deltagare planerar efter tredje dagen sitt eget projekt under handledning.

permakulturheader2

Kursens teoretiska innehåll:

Grunderna i permakultur

• Ekologiskt fotavtryck och en matematisk funktion som heter exponentialfunktion

• Designprinciper och permakulturmetoden

• Zoner och sektioner

• Samodling och plantors gemenskap

• Kontinuitet och skötsel av system

• Naturens och landskapets modersmål

• Väder- och klimatfaktorer

• Träd och hur de påverkar oss, biosfären, jord och erosion

• Skogsträdgårdssystem och vattencykler

• Hantering av vatten i designen: Uppsamling, lagring och beredning

• Hur jorden och dess liv uppstår

• Jordens uppbyggnad och sammansättning

• Uppbyggnad och funktion av en Biomeiler; kompostvärme från biomassa

• Hur man förbättrar, konserverar och bygger upp jordens struktur

• Indikatorplantor och deras funktion

• Kompostering, maskfarm, Bokashi

• Jorden – arbete, planering, mätning, strategier

• Plantering efter jordarbetet

• Hushålla med vatten, pölar, dammar, Swales, Chiampas

• Avkastning, fiskfångst, randzoner och kostnader

• Gestaltningsstrategier i måttliga klimatzoner

• Ekologiskt byggande

• Planering och säkerställande av vattenförsörjningen

• etc.

Ett urval av kursens praktiska övningar:

Praktiska övningar genomförs utifrån möjligheter och resurser. (Vi ber om förståelse för att alla övningar kanske inte alltid kan genomföras).

• Den enkla vägen till en egen högbädd

• Planera självhushållning på rätt sätt

• En ätbar örtvandring

• Stenålderskeramik

• Kompostering, Terra Preta, Bokashi

• Framställa ättika

• Göra surdegar

• Baka bröd

• Mätning av topografin utifrån egenhändigt byggd A-ram

• Egna visuella jordprover

• Göra kvarg och yoghurt

Kursen innefattar även studiebesök på Österlen:

Vi åker på studiebesök till Mandelmanns Trädgårdar.

christoffer
Kursledare: Christoff Schneider diplomerad permakulturdesigner och rådgivare. Sedan 2008 är han auktoriserad permakulturlärare genom Bill Mollison och Permaculture Research Institute of Australia. Efter ett antalt permakulturutbildningar i Nya Zeeland leder han nu kurser, projekt, håller workshops och föredrag i Österrike, Tyskland, Nya Zeeland och Tanzania. Christoff är certifierad instruktör i att “slå med lie“ och exporterar liar och know how till New Zealand. Dessutom är han utbildad i homeopati, medicinalväxter (i Peru) och NLP.

Han har förutom Permakulturskolan byggt upp permakulturcentrat Zerwanthof i nationalparken Hohe Want (1132 m.ö.h) i Österrike.

Video: Här ett smakprov på en av Christoffs certifieringskurser.

christoffer
Gästföreläsare: Kicki Bobacka, bor med man, barn och barnbarn i Lund och driver Kickis trädgård för alla som vill hälsa på. Inspireras av permakultur, höns, äppelmustning, perenna växter och inte minst trädgården som en plats att trivas och umgås i. PDC 2000. Undervisar och arbetar som konsult. Är engagerad i permakultur i Skåne, Sverige och Norden samt i Östersjöprojekt om resiliens och ekologiska lösningar.

catarina_liten
Gästföreläsare: Catharina Ehlo har byggt upp och leder två verksamheter. Efter mer än 10 års framgångsrikt arbete med bland annat örtmedicin på sin egen praktik Själens Stjärna bildade hon Stjärnörter där hon tagit fram egna produkter som hon nu framställer både till människor och djur (registrerade som fodertillskott hos Jordbruksverket).

Gästföreläsare: Åke Wikström brinner för frågor kring hälsa, ekologisk odling och miljö. Han var först mycket aktiv inom förbundet för Organisk-Biologisk odling. Senare har han varit eldsjälen bakom ett meditationscenter och uppbyggnaden av Hällungen Kursgård (idag Solhälla). Nu driver han företaget Hållbar Hälsa, ett projekt inom ekologi, permakultur och hållbar utveckling. Här driver han en 10 000 kvadratmeter stor ekologisk trädgård, gårdsbutik och café, levererar ekolådor, erbjuder trädgårdsvandringar och håller kurser. Detta tillsammans med sin fru Tingting. Åke har över 30 års erfarenhet av organisk-biologisk odling.

Datum: Torsdag 2 juli kl 9 till onsdagen 15 juli em 2015

Kursintyg: Certifiering enligt Permaculture Research Institute of Australia. Förutsättning: Närvaro samt muntlig projektpresentation.

Kursspråk: Engelska

Kursbok: Bill Mollison ”PERMACULTURE A Designers’s Manual”. Kan beställas här! Ecotopia har ett låneexemplar som kan lånas i samband med kursen. Kursledare delar ut kursmaterial som kan sparas på en hårddisk eller ett större USB minne.

Kurskostnad: 14 dagar och 13 övernattningar (14 dagars kurs inkl. en ledig dag) inkl vegetarisk helpension per person:

  • A. Utan boende: 9 900:-
  • B. Med boende i eget tält på Ecotopia: 10 180:-
  • C. Med boende i ekostuga/dubbelrum med serviceenhet (dusch, toalett, kök): 11 850:-
  • D. Med boende i ekostuga/gruppboende (max 4 pers) med egen toalett, dusch och eget kök: 12 500:-

Handpenning (1000:-) i samband med anmälan. Därefter följer faktura. Förfrågan om delbetalning kan göras. Företag kan betala hela kurskostnaden mot faktura.

Sista anmälningsdag: 15 juni 2015

För mer information: skriv till oss eller ring 0703 330 814

I samverkan med: