Geomantik & Radiestesi

Har varit i Tyskland på kurs och mötte Eike Georg Hensch som är professor i arkitektur och radiestesipionjär. Vi gick igenom våra tomtkartor, bygglovshandlingar, vegetation och topografi, jordartskatan, berggrundskartan etc. Huvudtemat var mina frågor kring elektrosmog, bullerreducerande åtgärder, vattenådror etc. Hans livsverk ”Geomantisch Planen, Bauen und Wohnen” (Drachen Verlag 2007) innehåller allt från radiestesitekniker, geomantik till vattenflöden och resonans. Konkretare om elektromagnetiska fält, vattenådror, radonhalter, formers resonans etc. Kursen hölls av statikern Harald Jordan www.harald-jordan.de som specialiserat sig på byggande och boende ur ett helhetsperspektiv. Den handlade om den energetiska relationen mellan människan och den ort hon bor på och hur man konkret kan bidra till att ett rum (inomhus eller i naturen) bli en kraftkälla. Harald Jordan utgår ifrån att själva byggprocessen utgör ett självförverkligande och ger privata byggherrar redskap och stärkande ord på vägen. Han pekar även på morgondagens helhetstänkande arkitekter och deras nya yrkesuppgifter. Morgondagen arkitektur kommer att vara naturanpassad, rörlig istället för statisk och stärka individens utveckling dvs. de boendes självförverkligande, menar han. Arkitekturen kommer att styras upp av feminina värderingar istället för idag manliga. Morgondagens arkitekter kommer att stödja och vägleda byggherren i ökad samverkan och dennes kreativitet. Å vad det är inspirerande att möta människor som har tagit steget ut och redan idag företräder det holistiska samhället. Det känns som att lägga till med sin lilla båt vid en liten ö fylld med härliga mogna frukter. Mums….mättnaden håller i.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.