Blogg

Lergolv

Nu håller lergolvet i uterummet på att torka. Markus Beskow kom med sin traktor från Ekobyn i Baskemölla. Underlaget består av makadam o all singel som den förre ägaren täckt gårdsplanen med. Först blandades den torra leran som vi köpt från Bara Mineral (1:5) med vatten, sand och halm. Sedan ströks lerblandningen ut och jämnades till. Nu torkar den med stöd av en ventilator. Därefter kommer finliret: Ett tunt lager till hälften lera och till hälften sand tillsatt med linolja.

Läs mer

Linoljefärg o takbyte

Ekonomibyggnaden börjar få färg. Hans Allbäck var här och introducerade användningen av linoljefärgen på ytterväggarna. Färgen blandas med vatten, vispas med en speciell visp som slår sönder vattenmolekylerna och rullas på väggen med en gammaldags roller klädd med garn.  Först behandlas väggarna med Allbäcks Primer. När vi tidigare målade med pensel gick det åt alldeles för mycket färg. Dessutom hade vi inte vispat upp färgen med rätt visp.  Men nu börjar byggnaden bli vit. Bjälkarna och panelen har enbart behandlats

Läs mer

(Ler)bygge o vatten

Det har nu gått två månader sedan bygget påbörjades. Fasaden är klar, portar snickrade, dörrar och fönster på plats. Nu pågår målarbeten med linolja blandat med vatten och lärkbrädorna läggs på taket. Idag hade vi byggmöte med arbetarna. Alla verkade nöjda ”vi känner oss som hemma och som en familj” sa en av dem. Det gladde oss. Vi håller just på att välja färger till fasaden på nybygget och vår bostad. Det blir nog mycket vitt med blått och falurött

Läs mer

Så, skörda o bygga

Idag har vi sått en slåtterängsblandning (medeltida timotej, sen timotej, engelskt rajgräs, ängssvingel, ängsgröe, rödsvingel, käringtand, humlelusern, pimpernell, kummin och svartkämpar) från Ohlssons Fröer i Helsingborg.  En torktålig blandning för hö och återväxtbete i 3-7 åriga vallar. Innan vi sådde ympade vi frö av käringtand och humlelusern. Det gick bara med traktor och grannen fick förhinder så det hann bli sommar under tiden. I växthustunneln trivs salladerna och tomaterna ypperligt. Men även paprikan som bär sina första frukter och physalisen.

Läs mer

Resegille

Vi bjöd in alla som medverkar i byggandet till taklagsfest eller resegille (ölfest) som det heter på skånska för att fira takstolens resning. Jag plockade av alla blommor på gården och gjorde en krans. Den hängdes på ”sågen med hammaren” som arbetarna hängt upp. Det blev en trevlig fest med 20 gäster. Vi bjöd på öl, snaps (alt flädersaft) och tupp. Bilden visar våra trevliga o duktiga byggarbetare. Nu är taket täckt förutom gaveln som byggs upp och väggarna har

Läs mer

Väggarna börjar synas

Nu finns byggfirman med fyra man på plats. Roland är ansvarig för materialinköp. Så utmed byggnadens fundament har det uppstått en mur av byggmaterial bestående av lecablock och trä. Sköter administrationen och serverar lunch till de trevliga arbetarna varje dag i växthustunnelt bredvid tomatplantorna. Ekonomibyggnaden (38,4 m x 5,5 ) består av traktorgarage, förråd, verkstad och närmast boningshuset ett inglasat uterum med postgång. Roland har fått stora fina gamla fönster från en villa i Ystad som just renoveras. Han har

Läs mer

Spadtag

Grävaren har varit här och schaktat ur efter att vi räddat alla blommor. Vilken bra logistik. Även träd och buskar tilldelades nya platser. Stenarna lades i högarna byggmaterial och matjorden kördes ner till platsen där växthustunneln håller på att resas. Mätningsteknikern från lantmäteriavdelningen på Tomelilla kommun var här eftersom vi hade bokat in en tidpunkt för uppmätning. Byggnadens läge och höjd sattes först ut sedan huset med profiltråd. Nu ser jag genom fönstret hur makadamen levereras. Ett stort lass efter

Läs mer

Stöd till solceller

Idag fick vi besked från Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen har hittills tilldelats sammanlagt 23 322 000 kr från Energimyndigheten sedan stödet infördes den 1 juli 2009. Dessa 23 322 000 kr har räckt till 45 st ärende/projekt. Hitintills har Länsstyrelsen fått in ca 75 ansökningar om stöd till solceller. Av de ca 27 ansökningar som ännu ej erhållit beslut om stöd till solceller, är vår ansökan en av dem. Nästa fördelning av medel kommer först att ske i början av

Läs mer

Geomantik & Radiestesi

Har varit i Tyskland på kurs och mötte Eike Georg Hensch som är professor i arkitektur och radiestesipionjär. Vi gick igenom våra tomtkartor, bygglovshandlingar, vegetation och topografi, jordartskatan, berggrundskartan etc. Huvudtemat var mina frågor kring elektrosmog, bullerreducerande åtgärder, vattenådror etc. Hans livsverk ”Geomantisch Planen, Bauen und Wohnen” (Drachen Verlag 2007) innehåller allt från radiestesitekniker, geomantik till vattenflöden och resonans. Konkretare om elektromagnetiska fält, vattenådror, radonhalter, formers resonans etc. Kursen hölls av statikern Harald Jordan www.harald-jordan.de som specialiserat sig på byggande

Läs mer

Bygglov o byggsamråd

Nu har vi (äntligen) beviljats bygglov och dagen efter var det byggsamråd på kommunen. Bygglovshandläggaren ledde samrådet med kvalitetsansvarig som huvudperson. Byggingenjören följde med. Huvudtema var kontrollplanen men vi talade även om energiberäkningar och brandskydd. Därefter mötte vi ansvariga tjänstemän för vatten och avlopp liksom miljö o hälsa. Nu har vi fått en massa skrifter utgivna av Socialstyrelsen, Boverket och Svensk Byggtjänst som vi skall läsa igenom med tillägget att om vi har frågor kan vi ringa. Dessutom har vi

Läs mer