Blogg

Första spadtaget

I morse klockan åtta tog vi första spadtaget till mötesplatsen o framtidsverkstaden vilket avrundades med frukost. Innan dess räddade vi allt som går att rädda som snödroppar, krokusar etc. Vi har placerat byggnaderna så att bokarna, granen och fläderbusken får stå kvar.  Dessutom har vi planterat om tre unga träd som tyvärr stod i vägen. Clinton (och Tybalt-katternas prins) har markerat med krita och grävaren Olle schaktat. Logistiken är viktig. Den feta jorden kördes ner till dammen och lades framför ekonomibyggnaden. Här skall

Läs mer

Glad lokal miljönyhet

Shell avstår från att förnya sitt tillstånd att provborra i Colonussänkan. Analysen visar att mängden att utvinna är för liten. Shell lägger tydligen nu ner alla planer på att utvinna gas i Skåne. Moder Jord tillgodoser inte deras vinstintresse. Det firade vi igår med tårta o vin! Vi kan bara hoppas att inga andra bolag nu ser fältet fritt att exploatera något … och att en ändring av minerallagen kommer till stånd. Det är nödvändigt. Annnars utsätts vi bara för

Läs mer

Lokala fönstertillverkare

Våra detaljritningar är färdiga och vi har personligen gått ut med förfrågningar till lokala snickerie: Skåne Tranås Snicker, JN Snickeri AB och Ringe Snickeri. Vi har besökt deras verkstäder o diskuterat både val av fönsterglas och utförande. Har även diskuterat glas med lågemissionsskikt och isolerrutor med gas istället för luft för att minska värmeförlusterna. Är angelägna om att helst inte övertiga ett u-värde på 1,0. Men utförandet är också viktigt. Har valt spröjs på utsidan. Vissa fönster behöver inte vara

Läs mer

Ekologiska odlingskurser

Jan Friheden är ekologisk husbehovsodlare sedan 30 år. Dessutom har han lika länge varit lärare i ekologisk odling på Österlens Folkhögskola och ledde Sveriges första långkurs i ekologisk odling 1977. Han går regelbundet ut i trädgården och hämtar ekologiska råvaror till middagen. Vill du också börja odla ekologiskt i täppan eller balkonglådan? Eller odlar du redan men vill veta mer om ekologisk odling? Då är du välkommen att besöka Frihedens odlingskurser 2011 här på gården. Du hittar mer information om

Läs mer

Byggstart, underhåll o sådd

Vi utgår ifrån att vi kan börja bygga i mitten av april. För närvarande sammanställer vi utifrån CAD-ritningarna mängden byggmaterial som vi skall köpa in och antalet byggarbetare inkl. arbetstimmar. Idag håller vi på att sammanställa ett byggarbetsteam bestående av fem byggarbetare med egna firmor. Dessutom hålls byggplaneringsmöten med de entreprenörer vi valt med genomgång av branddokumentationen. Fönster och dörrar skall upphandlas. Eftersom vi ändrade takets form på byggnaden har vi lämnar in en ansökan om mindre ändring av bygglov

Läs mer

Energisnåla hus

Mötte vår österrikiske energirådgivare som gör energiberäkningarna. Beräkningarna avser mötesplatsen och framtidsverkstaden som vi nu detaljplanerar. Att bygga tätt och välisolerat är det viktigaste åtgärderna för att bygga energisnåla hus, liksom värmeåtervinning på ventilationsluften. Energirådgivaren har noggrant gått igenom våra sektions- och konstruktionsritningar. Först hänvisade han till nödvändigheten av att täthetstesta byggnaderna. Sedan gav han oss energisparande råd. Exempelvis att packa isoleringen (cellulosafibrer) i väggarna ordentligt eftersom den sätter sig med tiden. Att utöka isoleringsytan dvs. cellulosafibrer i väggar o

Läs mer

Cellulosaisolering

Undertaket är utbytt och vinden tömd på gammal mineralull. Nu har vi isolerat med cellulosafibrer vars lambda värde är 0,039 och u-värde 0,10 beräknat utifrån 400 mm cellulosafibrer. Förberedelserna bestod av att dra om elen, flytta vattenledningarna och täta vinden med brädor utmed sidorna dvs. forma vinden till en låda. Därefter lades geotextil på golvet och 500 mm upp utmed sidorna. En ”brygga” i mitten byggdes som man kan stå och gå på. Förberedelserna tog längre tid än att isolera

Läs mer

Praktik Clinton Pereira

Den 1 november påbörjade Clinton sin praktikperiod på gården. Han är portugisisk medborgare men bosatt i Johannesburg. Som arkitekturstudent på Universitet i Johannesburg har han specialiserat sig på mikroarkitektur dvs. ”the micro compact home” – att bygga o bo på minsta tänkbara yta.  Clintons arbetsplats är arkitekturkontoret ”Modarch Projekt Management Service” där han framförallt skapar, ritar o bygger modeller av enfamiljshus utifrån kundens önskemål. Nu har han tagit klivet till Sverige i syfte att lära sig om ekologiska byggmaterial, kretsloppsanpassning,

Läs mer

Slutbesiktning & Branddokumentation

Samtidigt som vi avslutar ett bygge planerar vi nästa. Vår kvalitetsansvarig var här o gjorde slutbesiktningen av ekonomibyggnaden, renoveringen av fastighetens undertak och spåntakläggningen. Allt utom förankringarna av takstolarna godkändes. Så igår var byggfirman här och förstärkte takkonstruktionen. Nu tillkallar vi kvalitetsansvarig igen. Om arbetet godkänns betalar vi de 10% av entreprenadsumman som vi hållit inne till godkänd slutbesiktning enligt. Detta enligt överenskommelserna i beställningsskrivelsen § Betalning. Sedan är det bygget avslutat vi kan flytta in. Bra timing – vilken

Läs mer