Blogg

Lerväggar

Nu har vi börjat putsa väggarna i mötesplatsen med lera. Vi förberedde genom att måla träväggarna med dispersion. Sedan satte vi upp sjögräs och förberedde alla installationer inkl väggvärmen. Vi diskuterade detaljer kring fönster och färgval. Sedan blandade vi leran i cementblandaren ungefär så här: 3,5 delar lera, 14 delar sand 0-4 mm med 1 del hampafibrer m.m. som amering o vatten. Jonas från Straw Ball Building Association in Litauen var här. Han delade med sig av sina erfarenheter. Det första lagret

Läs mer

Byggstart för ekostuga

Vårt bygglov o koncept innefattar också att bygga sex ekostugor. Detta för att kunna visa byggmaterial med råvaror från lantbruket dvs. ekologiska byggmaterial som halm, lera, träull, lin, hampa, trä och fårull och hur man kan kombinera dem.  Vilka u-värden de har och hur man kan konstruera dem. En stuga är handikappsanpassad. Stugan har planerats tillsammans med handikappskonsulenten Gun-Inger Eriksson på Tomelilla kommun.  Denna ekostuga byggs i höst men de resterande stugorna först fr.o.m. april 2012 i samband med ekobyggkurser. Detta för att

Läs mer

Grannfest o sol-el

Vattenfilteranläggningen är installerad och vi slapp att sätta in en starkare pump. Vilken glädjande överraskning! I lördags arrangerade vi Fågeltofta sommarfest för grannarna i vår socken. Tre grannar ställde upp och bjöd in. Det resulterade i att 70 grannar detog. Vi ville ge förstahandinformation om vad som händer på gården. Annette Helmers från Malmö Symfoniorkester spelade Bachsonater på Cello. Christian Davidsson fotograferade. I det vegetariska köket fick jag hjälp av trädgårdsmästaren o permakulturisten Anita Carlsson. Byggarbetarna byggde bord o bänkar

Läs mer

Resegille o vattenfilter

Resegillet blev riktigt lyckat. Gästerna bestod av arbetare, entreprenörer, grannar och familj. Roland serverade snaps till byggarbetarna och vi utbringade en skål samtidigt som vi tackade dem. Byggarbetarna hade sågat till symbolen och bundit kransen av ekblad. Det kändes härligt att dela glädjen med andra. Det tog arbetarna och Roland bara tre timmar att resa takstolen med hjälp av teleskoplastaren. Idag är arbetarna ett sammansvetsat team som samverkar på högsta nivå. Så nu känner man riktigt hur avslappningen breder ut

Läs mer

Ekobygge i Litauen

Återkomna efter en mycket intressant studieresa i Litauen reflekterar jag nu alla värdefulla impulser vi fått. Vi har tittat på många byggnader som alla är byggda av lera, torv, vass, halm, sten och trä. Förutom dessa material har man använt sig av handgjorda järnspikar, gångjärn o lås. Vi har gått på lergolv, studerat olika tekniker för vasstak- och spåntakläggning, besökt smeden som gör spikarna och studerat timmerkonstruktioner. Byggarna o folket vi mötte var mycket angelägna om att använda lokala resurser

Läs mer

Bygga hus och bo

Golven är gjutna så nu är golvvärmeslingorna på plats. Takstolen till mötesplatsen kom i omgångar. 44:ans bygghandel hade problem med leveransen. Så där smög det sig med taklagsfesten. Det får vi ta igen när framtidsverkstaden får sin takstol.  Skumpan ligger och väntar i källaren. Så nu läggs både brädor, takpapp o ströläkten samtidigt. Första leveransen fönster av lärk från Skåne Tranås Snickeri har kommit. Bara bågarna eftersom glasen monteras på plats. Så nu måste vi planera fönstersmygarna. Plötsligen börjar det störtregna.

Läs mer

Rör i skumglasisolering

Alla rör och slangar som skall transportera kallt och varmt vatten, vatten till golv- och väggvärmen, gråvatten och elkablar är placerade. Det tyckte vvs:aren Vladis var ett alla tiders arbete. Han vill tänka när han arbetar och inte bli smutsig, menar han. I morse leverades skumglaset från Hasopor. Skumglaset hälls in i byggnaden med hjälp av en gammal potatisgrep. Sedan packas det med paddan (istället för med fötterna). Johannes Risterer har varit här och vi har planerat massugnen i lera.

Läs mer

Ytterväggar och plantor växer

Här går det undan. Nu tar byggnaderna form och vi kan uppleva dem innefrån. Just nu gjuts portalen till huvudingången och avloppsledningarna läggs inför leveransen av skumglasisoleringen. Nästa vecka kommer även takstolarna till mötesplatsen. Stämningen bland arbetarna är mycket bra. Vi har hyrt ett hus i centrala Tomelilla som de bor i. Huset var omöblerat så vi var tillsammans på Loppis i Vanstad förra helgen. Där kunde de välja sängar, stolar, bord, bestick etc. Nu skaffar de själva en frys.

Läs mer

Odlingskursen

Första delen av Jan Frihedens ekologiska odlingskurs hölls i lördags. Med en spännanden mix av deltagare i olika åldrar som var hungriga på kunskap inför eget ekologiskt odlande. Jan inledde dagen med teori om växtfamiljer. Gruppen lärde sig att känna igen följande växtfamiljer: korsblommiga, flockblommiga, ärt, lilje, målle, korgblommiga och kransblommiga familjen. Så det var många familjer att hålla reda på och visst finns det ogräs i fina familjer… Men i naturen som skafferi kan även ogräs användas till fina

Läs mer

Inför byggstart

Grävaren är färdig och rummen uppdelade.  Eftersom vi har en (mycket) fast undergrund har vi som grundläggningsmetod valt ytgrundläggning med väggsulor. Vi formar väggsulorna (långsträckt grundplatta under en bärande vägg) som gjuts med hjälp av stenarna som grävts upp. Därefter fyller vi ut med skumglas. På tisdag kommer fyra arbetare. Tre av dem byggde ekonomibyggnaden 2010. Det skall bli trevligt att möta dem igen. Det känns bra att vi redan känner varandra och allt på gården är bekant för dem.

Läs mer