Blogg

Äggtempera

Man tager lika delar ägg och kokt linolja och skakar detsamma. Sedan tillsätter man den dubbla mängen vatten och skakar igen. Ta bort ägghinnorna. Därefter tillför man pigment observera lite i taget. Ju mer pigment ju mer täckande blir färgen. Så lyder receptet från www.skenemaleri.se. Lars Håkan Nilsson som startade sitt företag Skene Måleri 1980 var varit här och målat tak med äggtempera. Vi gav honom uppdraget eftersom äggtemperamålning kräver mer kunskap och erfarenhet av måleri än med andra färger.

Läs mer

Reningsanläggning

Just nu hör vi maskiner på gården. Ett 2,1 meter djupt hål på 90 m2 har grävts ut. Hålet fylls efter att dränerings- och spridningrör lagts ut med makadam, tvättad singel och tvättad markbäddsand. Två lager tvättad makadam och tvättad singel och ett lager tvättad markbäddsand. Efter rening i reningsanläggningen leds det renade vattnet till det täta diket som mynnar i poleringsdammen. Insamlingen av fekalier har påbörjats i slutna kärl och uppsamlingen av urin sker i två tankar för växelvis

Läs mer

Utbildning och solenergi

Medskaparinitiavet The Pachamama Alliance med Niklas och Conchita Högberg och Vivian Dittmar från Höllbachhof i Tyskland (www.hoellbachhof.net) höll i en handledarutbildning Facilitator Training Be The Change förra helgen. Utbildningen syftar till att deltagarna leder symposier förutom att de utifrån sitt egenansvar själv initierar förändringar mot en miljömässigt hållbar, rättvis och meningsfull framtid. Mer om detta hittar du i vår huvudmeny Permakultur. Deltagarna var våra gäster vilket gav oss möjligheten att pröva oss som gästgivare och byggnadens lämplighet. Lagade laktovegetarisk mat

Läs mer

Helgkurs i halmbalshus

Den 4-6 maj 2012 håller Herbert Gruber en kurs i halmbalshusbygge här på gården. Herbert har specialiserat sig på tekniker, konstruktioner, workshops etc. allt kring att bygga med halmbalar. Han är ordförande i föreningen asbn – austrian strawbale network och har skrivit flera böcker som ”Bauen mit Stroh” och ”Neues Bauen mit Stroh”. Föreningen asbn är sedan 1998 medlem i ESBN (European Strawbale Network) och GSBN (Global Strawbale Network). Kursen som hålls på svenska håller Herbert tillsammans med sin kollega

Läs mer

Inredning

Byggarbetarna inledde det nya året på byggarbetsplatsen idag genom sin ankomst. Vladas och Mantas lägger markavloppet kombinerat med el och vatten. Rimas spikar toaletternas innertak. Ryszard lägger upp extrareglar för innertaket i mötesplatsen. Sedan skall taket i mötesplatsen isoleras med cellulosa och framtidsverkstaden med hampa. Blicken riktas nu inåt även på färgval, golv, torkade lerväggar, toalett/dusch och möbler. Idag hämtade Roland och Clinton de möbler, lampor, krus etc. vi köpte på auktion igår. Det märks att vi lever i ett

Läs mer

Varumärke Ecotopia

Nu har vi fått registeringsbeviset för varumärke Ecotopia. Martin som är art designer har gjort den exelenta loggan som nu kommer att synas lite var stans både på gården och i våra utskick. Beviset kom som ett brev på posten från PRV och är undertecknat av en kvinna med titeln generaldirektör. Har patent- och registeringsverket arbetat aktivt med att få i en kvinna till denna chefsposition? Nej, jag utgår ifrån att hon är den mest kompetenta för denna tjänst. Registeringsbeviset

Läs mer

Fönster o linoljemålad panel

Framtidsverkstaden har fått sina fönster insatta. Teleskoplyftare kom och Tomelilla Glasmästeri utförde arbetet. Då fönsterytorna är så stora samtidigt som vi vill ha ett lågt u-värde som möjligt har vi valt fönster fyllda med Argon vars u-värde är 1,1. Dessutom har man minskat användningen av fossila bränslen vid framställningen och garanterar minskat kallras och ingen kondens på insidan. Just nu kläds framtidsverkstad inför vintern dvs. huggen, linoljefärgad panel sätts upp. På söndag är det första advent och vi kan fortfarande

Läs mer

Glavaskiffer, keramik & vedbakugn

Nu är det bråda byggtider på gården. Ingen vinter i sikte men vem vet vad som komma skall. Den handikappsanpassade ekostugan växer. Vi hittade Glavaskiffer (som bildades för ca. 1,65 miljarder år sedan och är en glimmerskiffer) från slutet på 1800-talet på Blocket. Vilken tur vi hade. Platsen där ekostugan står är nämligen full med skiffer men de är för små och porösa… Detta tak upplever vi riktigt miljöanpassat. Taket riktigt smälter in i miljön. Takpannor av ren keramisk lera

Läs mer

Vilken skörd 2011!

Det känns som om skörden för varje år bara blir större och delikatare. Även om vi har fått mindre o mindre tid för odligen. Detta år har vi knappast gjort någonting utom att hämta tång, förså, försiktigt luckra upp jorden och ta bort ogräs, lägga ut tång, så o plantera, titta till växterna o eventuellt vattna dem, gröngödsla, skörda, lagra, utvärdera och hämta fröer till nästa års odling. Lät t.o.m. de unga plantorna står för länge i gassande sol och

Läs mer

Lärkspån

Idag kom österrikarna tillbaka för att lägga lärkspåntak på framtidsverkstaden. Plåtslagaren hade förberett regnrännorna. För att inte snölaviner skall falla från taket har de satt upp snöhakar. I snöhakarna läggs sedan en stock som bromsar snön. De senaste två vintrarna har ju varit mycket snörika på Österlen. Österlen som idag inte visar sig från sin bästa sida. Ett riktigt busväder med andra ord. Men alpernisterna och klättrarna som arbetar som takläggare menar att det är de vana vid… Här syns

Läs mer