Blogg

Omställningsprojekt

Omställningsprojekt

Nu var det dags för reflektionen av det gångna året och planeringen av 2014. Till russinen hör uppmärksamheten som Ecotopia fått i media, uppbyggnadens fortskridande, alla intressanta och medvetna människor som från när o fjärran besökt Ecotopia och skörden som varje år överträffar sig själv. Till stenarna hör för mycket administration o matlagning. Så mycket byråkrati som jag har hanterat under dessa 7 år som hemvändare till Skåne under uppbyggnaden av Ecotopia hade jag inte ens kunnat föreställa mig. Detta

Läs mer

En typisk otypisk vecka.

En typisk otypisk vecka.

Tänker beskriva en vecka på Ecotopia. På måndagen höll Sparbanken Syd sin årliga Tillväxtdag. Vi var inbjudna som finalister till Nytänkarpriset på Ystads Saltsjöbad. Vilken lyckad fest-konferens! Standupkomikern Karin Adelsköld höll i moderationen och föreläste liksom framtidsforskaren Mats Lindgren o IT-experten Christer Månsson. Utifrån en gedigen planering nådde man ända fram. Skillinge Emalj AB som skapar ett spännande möte mellan ett gammalt hantverk och nya konstnärliga utmaningar stod som värdig vinnare. Efter denna måndag följde flera studiebesök både från skolor,

Läs mer

Problem är till för att lösas

Problem är till för att lösas

Ursch, vad det luktade illa 🙁 Vi har ett kretsloppsavlopp med urinseparerande toaletter. Under permakulturkursen som varade i 14 dagar började toaletterna att lukta. Innan dess hade de varit luktfria i över ett år. Så vi har vi varit sysselsatta med att hitta problemlösningen. En djupdykning i den ekoinspirerade VVS-världen med allt som därtill hör från träkol, kalk, ledningar, luftning etc. utifrån att vi grävde upp och frilade anläggningen fram till de två 1000 liters urintankarna (som inte luktade alls).

Läs mer

Många highlights på en gång

Många highlights på en gång

Nu har vi äntligen rensat alger i dammen där vi kommer att lägga kornbalar och leda in syre. Algerna använder vi som marktäckning i köksträdgården. I morse kom första frosten så idag tar vi in pumporna. Paprikorna, de sista tomaterna och melonerna i växthuset får stanna kvar ett tag till tack vare solen som skiner dagligen 🙂 Taket i stallet är isolerat. Innerväggarna putsas och nu håller vi även på med ytterväggarna. Vi skär inte halmen invändigt eftersom Roland vill

Läs mer

Program höst & vinter 2013

Program höst & vinter 2013

Nu är det dags för ett nytt höst- och vinterprogram 2013. Det hittar du här: kalendarium  Du kanske hittar något som tilltalar dig? Hösten genomsyras av två teman nämligen samhälls- och livsstilsförändring/brytningstiden vi befinner oss i och alternativmedicin. Därför har vi bjudit in David Jonstad som är chefredaktör på tidningen Effekt och författare till boken Kollaps, Ann-Louise Fransson som specialiserat sig på ört- och medicialväxter (mycket uppskattad i fjol) och Margaretha Orvelius, Auktoriserad Homeopat SAKH. Dessa teman är här på

Läs mer

Permakulturdesign

Permakulturdesign

Certifieringskursen i permakulturdesign var mycket intensiv för deltagarna och uppskattad. Hela Bill Mollisons ”A Designers Manual” låg till grund för utbildningen. Mycket teori, många filmer, kreativa övningar, morgonmöten, studiebesök, gästföreläsare, praktiska övningar och sist men inte minst att göra en permakulturdesign som presenterades för allmänheten på temakvällen den 15 augusti. Allt detta pressades in i de 72 timmar som utbildningen innefattar. Kursen som fick deltagare att både tänka om och skapa hållbara framtidsprojekt leddes av den både sympatiske och kunnige

Läs mer

Bygga och skörda

Bygga och skörda

Nu är kursen i halmbalshusbygge avslutad. Ett tjänstemannabyte på kommun fick planeringen, kursen och byggandet att tidsmässigt sammanfalla varför allt gick i rapid tempo. Här ser du ledarnas bilder från kursen http://www.baubiologie.at/workshop2013/. Nu ligger även taket på plats och bjälkarna som lyfter upp detsamma står också.  Igår planerade vi nästa projekt, en bygganmäld liten återvinningscentral med bygglov från 2010. Den byggs i stampad jord och bygget som Markus Beskow från Baskemölla håller i planeras till mitten av september. Max 7

Läs mer

Hållbart Byggande i Syd

Hållbart Byggande i Syd

Hållbart Byggande i Syd bjöd in till möte på Ecotopia. Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening. En förening som utifrån sitt projekt Ekologiska lågenergihus på Österlen vill stödja lokala företag i byggbranchen att utveckla sina företag i ekologisk riktning. Detta genom att erbjuda sina medlemmar ett lokalt nätverk och kompetensuppbyggnad av föreningens medlemmar genom anordnande av seminarier/workshops. Många företagare slöt upp. Det var vasstakläggare, cellulosaisolerare, jordstampare, lerbyggare, fönsterrenoverare, vvs:are, husbyggare, produktutveckare av fårullsisolering etc. som deltog. Se bild

Läs mer

Taksarg på halmbalsstuga

Taksarg på halmbalsstuga

Förra helgen hade vi öppen gård med två guidade visningar, ekofik och plantförsäljning. Mina vänner från Österrike hjälpte till både med bakning och att bygga ett stånd av restmaterial. Dessutom fick vi ett förslag på hur vi kunde dekorera taksargen på den andra halmbalsstugan med spillträ i lärk. Han gjorde en modell och visst ser det bra ut i verkligen? En vacker inramning för stugan och det kommande grästaket. Vi fick tillåtelse av grannen att hämta överblivna bokstammar i skogen lämpade

Läs mer

Rivstart

Rivstart

Med temakvällen om Raw Food och odlingskursen brakade säsongen loss. En riktigt lyckad start! Åke Wikström med 30 årig erfarenhet av organisk-biologisk odling är en riktig hälsoprofet som även kan mycket om hållbar utveckling. Det var inspirerande att möta denna kunniga och samtidigt ödmjuka person. Nästa odlingskurs blir certifieringskursen i permakulturdesign 2-16 augusti. Då bygger deltagarna en örtspiral, ett insektshotell, en maskfarm, tillverkar yoghurt och ost, anlägger en frukt-skogsträdgård och mycket annat. Det finns några platser kvar. Då blir det

Läs mer