Omställning – Frömöte

Frö(bytar)möte med Lina Laurin, Sesam

Och om att odla och fröodla 70 sorters potatis

Datum: 3 mars 2019

Alla är välkomna!

Det blir allt svårare för de mindre ekologiska fröfirmorna att hålla alla gamla sorter igång. Samtidigt blir det allt viktigare att upprätthålla mångfalden i det vi odlar och hålla sorter som passar bra lokalt, vid liv. Lösningen att är att ta fröer själv och byta med andra lokalt. Det har en frögrupp på Österlen gjort i en rad växtsäsonger nu. Denna söndag finns några av dem på plats på Ecotopia för att byta och dela med sig av sina överskottsfröer.

Eller varför inte anlägga en potatisåker som ett gemensamt lokalt odlingsprojekt? Det vill frögruppen även denna söndag inspirera till.

Därför har de bjudit in Lina Laurin som är ålderman för potatisskrået i Sesam och själv odlar ca 70 sorters potatis samt fröodlar potatis vilket inte är så vanligt. Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. Lina kommer förutom att tala om skånska ”panntofflor” som växer vilt i Sydamerika, presentera Sesam samt prata lite allmänt om fröodling. Hon tar även med sig lite potatis att dela ut om någon vill testa några ovanligare sorter.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lina-Laurin-920x518.jpgFöreläsare: Lina Laurin driver tillsammans med sin man Olof Laurins gård i Löberöd, ett deltidsjordbruk med fokus på rasfjäderfä och småskalig uppfödning av Linderödsgris. Att hålla djuren i så naturlig miljö som möjligt så att de får utlopp för sina medfödda beteenden är viktigt för dem. På gården finns ungefär 20 olika hönsraser, de flesta äldre bruksraser. De har också ankor av den franska rasen Rouen samt Skånegäss.

Tid: Söndag 3 mars kl 14-17
Fika: Te, kaffe och rawfoodkaka till självkostnadspris
Plats: Ecotopia (utmed väg 19 mellan Skåne-Tranås och Brösarp)