Working together

Ecotopia på Österlen has begun to work together with & support other non-profit organizations & foundations with the same or similar intentions:

Forumteater FTS – De förtrycktas teater

Den Goda Jorden

Permakultur i Skåne PIS

PIA Permakultur-Akademie im Alpenland

Verein Keimblatt

Biodynamisk odling

Ekologiska Lantbrukarna

Bio Austria

asbn – Austrian Strawball Network

Brave new world

The Pachamama Alliance

Runåbergs Fröer

Österikiskt frönätverk som skyddar kulturväxter och deras mångfald

Österlen – Borta med vinden?

Albo härads hembygsdförening

STF Vandrarhem i Skåne Tranås